Operativní leasing: Co to je a jaké jsou jeho výhody?

Operativní leasing je smlouva o financování, kde je doba leasingu kratší než skutečná doba životnosti zařízení. Například letadlo s ekonomickou životností 25 let může být pronajato letecké společnosti na pět let na základě operativního leasingu. V podnikání se operativní leasing nejčastěji používá k tomu, aby umožnil podnikům využívat zařízení na relativně krátkodobém základě.

operativní leasing

Co je operativní leasing?

Operativní leasing může být dražší než standardní financování nebo leasing, protože pronajímatel pronajímá zařízení podniku za pevnou měsíční částku a rovněž přebírá riziko zbytkové hodnoty zařízení. Příkladem toho na spotřebitelském trhu je leasing automobilů. Spotřebitel využívá vozidlo po určitou dobu, ale na konci leasingu musí vozidlo vrátit prodejci nebo převzít nový leasing.

Rozhodnutí, zda může vaše firma využít operativního leasingu, závisí na okolnostech vaší firmy v době, kdy se rozhodujete. Několik otázek, které si musíte položit, zahrnuje to, kolik chcete utratit, jak zdravý je váš hotovostní tok, jak dlouho potřebujete vybavení, vaše historie péče o vybavení a jaký dopad bude mít leasing na vaše daně.

Váš účetní vám pomůže určit, zda leasing vybavení přinese vaší společnosti finanční prospěch.

Leasing zařízení je pro společnosti nejvýhodnější, když:

  • Zařízení nebude používáno dlouhodobě: Nemá smysl vynakládat velké peněžní výdaje na vybavení, které bude používáno pouze na krátkou dobu.
  • Vaše vybavení rychle zastará: Pokud má technologický pokrok ve vašem oboru tendenci zastarávat vaše zařízení každých několik let, může vám krátkodobý pronájem pomoci zůstat v obraze.
  • Peněžní tok je omezený: Díky leasingu se vyhnete náročnému počátečnímu poplatku a můžete provádět platby generováním peněžních toků s novým vybavením.
  • Chcete chránit svoji rozvahu: Do rozvahy se zaznamenává nákup vybavení, což zvyšuje váš dluh a snižuje dostupnou hotovost. Naproti tomu většina leasingů se nezaznamenává jako dluh a považuje se za provozní náklady.
  • Chcete daňové výhody leasingu: Jednou z nejoblíbenějších výhod operativního leasingu jsou potenciální daňové výhody. Leasing vám může umožnit odečíst platby jako jsou provozní výdaje během období, ve kterém je platíte. Pokud si koupíte vybavení, můžete odečíst úroky a náklady na odpisy. Poraďte se s daňovým poradcem, která situace je pro vaše podnikání nejvýhodnější.

Pronajmutím zařízení prostřednictvím operativního leasingu se podnik může vyhnout utrácení velkého množství své hotovosti najednou. Může se také vyhnout úrokům a dalším poplatkům za nákup vybavení na úvěr.

A konečně, podnik ve skutečnosti nikdy nepřijímá vlastnictví zařízení, což usnadňuje jeho výměnu na konci doby pronájmu. Operativní leasing má také účetní výhody, i když se mohou lišit v závislosti na průmyslovém odvětví a financích.

Kapitálový leasing vs operativní leasing

S kapitálovým leasingem (nebo finančním leasingem) se v rozvaze společnosti zachází jako s aktivem, zatímco operativní leasing je nákladem, který zůstává v rozvaze.

Přemýšlejte o kapitálovém pronájmu jako o vlastnictví nemovitosti a o operativním leasingu spíše o pronájmu nemovitosti. Mezi kapitálovým leasingem a operativním leasingem existují významné rozdíly. Kapitálový leasing se počítá jako dluh. Postupně se odepisují a vznikají úrokové náklady.

Vzhledem k tomu, že společnosti běžně používají kapitálový i operativní leasing, je užitečné porozumět účetnictví a srovnat daňové zacházení pro každý z těchto typů leasingu jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Každý typ pronájmu má své vlastní výhody.

Operativní leasing s sebou přináší nemalé výhody, ale i větší nároky na vedení účetnictví. Pokud se vaše firma právě rozrůstá nebo cítíte rezervy v organizace práce, zvažte pořízení komplexního manažerského nástroje. Například all-in-one systém Caflou vám ušetří čas, nervy i náklady.

V závislosti na požadavcích společnosti a daňové situaci se mohou rozhodnout pro jednu nebo druhou, případně i kombinaci obou pro různé typy aktiv.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Vybitá autobaterie. Jaké jsou nejčastější příčiny, jakou má akumulátor životnost a co dělat, aby vás auto v zimě nezradilo

Slavná auta automobilky Tatra, co dobyly svět. Znáte je všechny?