Jízda v pruzích má svá pevná pravidla. Připomeňme si je. Jejich dodržováním odlehčíte provoz a ušetříte nervy sobě i ostatním

Jízda v pruzích je jedním ze základních prvků silničních pravidel. Ta jsou daná zákonem, ale v provozu se často setkáváme s nepředvídatelnými manévry, které mají za následek zpomalování dopravy nebo hrozící nehodu. Dodržováním pravidel jízdy v pruzích také odlehčíme provozu. Jak znějí a jak nám usnadní život?

Jízda v pruzích má svá pevná pravidla. Ušetřete nervy sobě i ostatním

Dodržování pravidel silničního provozu se zaměřuje i na zásady jízdy v pruzích. Z dlouhodobého sledování vyplývá, že řidiči vytváří nejvíce zmatku při jízdě na víceproudých silnicích, dálnicích a při připojování na dálnici. Časté prohřešky ale zahrnuje i obyčejné přejíždění z pruhu do pruhu. Jízda v pruzích má pravidla, která jsou jasně daná. Pojďme si je připomenout.

Nekonečné téma: jízda v pravém a levém pruhu

Známe to všichni. Jedete v levém pruhu a předjíždíte auta vpravo, když dobrzdíte před vozem, jehož řidič jede stejně pomalu, jako ti v pravém pruhu. Vztekáte se a nechápete, proč se nezařadí zpět. Dá se říci, že jste v právu. Na pozemní komunikaci, která má více pruhů (většinou dva) v jednom směru a vede mimo obec nebo město, se jezdí vždy vpravo. Levý „rychlý“ pruh by tak měl sloužit pouze k předjíždění, případně k odbočování nebo objíždění. Pokud vám to není jasné, čtěte dál.

Na dálnici vždy vpravo

Na víceproudé silnici bychom tak měli jezdit vpravo a po jízdě v levém pruhu se zařadit zase zpět. Řidiči, kteří jedou v levém pruhu, ale zezadu je dojede někdo jiný, mají občas tendenci neuhýbat, zvlášť když jedou sami maximální povolenou rychlostí v daném úseku. V takovém případě je rozhodnutí na vás, ale faktem je, že nikomu nepřísluší posuzovat, jak rychle jedou ostatní řidiči. Pokud je v pravém pruhu místo, není důvod se nezařadit do něj a rychlejší vůz pustit. Nesnažte se školit jiné řidiče.

V obci byste měli z levého uhýbat rychlejším

V obci nebo městě je možné využívat libovolně obou jízdních pruhů na víceproudé komunikaci. Do levého tedy nemusíte jen v případě, že předjíždíte. Pokud je ale provoz v levém pruhu výrazně rychlejší, mají řidiči povinnost z levého pruhu uhýbat zpět do pravého a nebránit tak průjezdnosti. Nákladní automobily, které převyšují hmotnost 3,5 tuny, by se pak v levém jízním pruhu neměly vyskytovat vůbec, kromě případů nejnutnější nouze, jako objíždění, otáčení nebo odbočování. Omezování rychlejších řidičů v levém pruhu pomalejšími je tak porušováním zákona. Pokud nechcete využít rychlostní limit na maximum, vždy se zařaďte do pravého pruhu a nekomplikujte dopravu.

Stojící kolony jsou výjimka

Pokud jste na víceproudé komunikaci a stojíte v koloně, která popojíždí, pravidla levého a pravého pruhu neplatí. Tomu se říká souběžná jízda. Pruh vpravo může jet rychleji než ten vlevo, protože svoji rychlost v zásadě nemůžete ovlivnit a odvíjí se od vozidla jedoucího před vámi.

Neduh našich silnic: strach předjíždět v připojovacím pruhu

Pokud je pro zařazování do průběžného jízdního pruhu postaven připojovací pruh, jsou řidiči povinni před zařazením využít celou délku připojovacího pruhu. Tohle by si mnozí měli přečíst minimálně dvakrát. Při zařazování se z připojovacího pruhu není jisté, jestli a kdy vás řidič v průběžném pruhu pustí. Pouze v případě, že v místě žádný připojovací pruh není, je řidič povinnen vás pustit se zařadit.

Určitě rozumíte. Pokud se připojujete ke stojící nebo popojíždějící koloně aut a před sebou máte 200 metrů dlouhý připojovací pruh, jeďte vždy až nakonec a tam hoďte blinkr. Vy nemůžete za to, že jste přijeli do houstnoucí dopravy až později. Snaha o zařazení ihned způsobí, že zablokujete ostatní řidiče za sebou. Taková fronta pak může sahat až do nedaleké křižovatky a celkově komplikuje celý provoz. Je ale zakázáno vybočit z průběžného provozu, předjet všechny vpravo a zase se zařazovat zpátky.

Pravidla pro změnu pruhů a zipování

Přejíždět z jednoho pruhu do druhého lze jen tehdy, neohrozíme-li jízdu řidiče v pruhu, do kterého jedeme. Pokud do průběžného jízdního pruhu míří předjížděcí pruh, který v místě končí, je řidič v průběžném pruhu povinnen takové vozidlo pustit. Z toho vyplývá, že pravidlo zipování je povinné i v případě, že zde není umístěna značka, která by ho vyobrazovala. Zároveň je opět nutné využít celou délku předjížděcího pruhu, a pokud před vámi končí, je třeba se zařadit zpět až na konci. Zařazování dřív opět komplikuje dopravu a podílíte se na houstnutí provozu.

Pozor na křížení, které je viníkem nehod

Na tohle byste si měli na silnici dát opravdu pozor. Tříproudá komunikace, případně dva souběžné jízdní pruhy, ke kterým se připojuje připojovací pruh. Pokud se doprava nesune a řidiči jedou normální rychlostí, dochází často k nebezpečným situacím, kdy řidič v levém jízdním pruhu přejíždí přes ten prostřední do pravého a naopak. Při předjíždění z pravého pruhu nesmíte ohrozit řidiče, který do něj předjíždí zprava.

Jinými slovy, jedete na tříproudé silnici v levém pruhu, a pravý bude brzy odbočovat. Dáte blinkr do prostředního pruhu, ale současně do něj míří jiný řidič z toho pravého. V tu chvíli má on přednost. Tyto situace jsou často nepřehledné a nezřídka končí srážkami a ťukanci. Podíl na tom ale mají i řidiči, kteří se sunou na tříproudé komunikaci prostředním pruhem menší než povolenou rychlostí nebo jedou přímo pomalu. Ti by tam zkrátka neměli co dělat a jet vždy vpravo.

Tahle fakta jsme si „nevycucali z prstu“. Jízda v pruzích je takto daná zákonem a jsou zapsána v pravidlech silničního provozu. Na závěr pak jedna rada pro všechny řidiče. Pamatujte, že není na vás posuzovat, kdo jede jakou rychlostí. Bránit jízdě ostatním znamená zpomalovat provoz nebo vytvářet chaotické situace. Správná jízda v pruzích nám všem usnadní život.

Autor: Eduard Havel

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Výměna stěračů. Podrobný rádce, kde stěrače vybrat, kterým se vyhnout a jak si poradit, když máte něco extra

Náš autotest: Proč je SEAT Leon ST Cupra R poslední rychlý SEAT. Tohle chcete řídit každý den