Stavební dozor: kdy ho musíte mít na stavbě?

Než se položí vůbec základní kámen celého budoucího příbytku, musí se zajistit a obstarat několik věcí. Jednou z nich je demoliční výměr (v případě, že se před výstavbou musí původní nemovitost srovnat se zemí) a dále stavební dozor. O člověku, který hlídá stavbu se však vedou dlouhé diskuze. Zejména o jeho důležitosti. Jak to tedy ve skutečnosti je? Musí být na stavbě k dispozici nebo to není zapotřebí? 

stavební dozor

Stavba domu není jednoduchá. A to nezáleží na tom, jestli jste se pustili do stavby svépomocí nebo jestli za zády máte profesionály, kteří za rok podobných domů postaví rovnou několik. Ovšem zejména ve druhém případě se vyplatí mít po ruce odborníka, který bude i na profesionály dohlížet. Pravděpodobně není ve vašich silách být na stavbě čtyřiadvacet hodin denně (ostatně proto jste si firmu najali), ale zároveň chcete předcházet nesrovnalostem nebo situaci, kdy byste zjistili, že něco bylo provedeno jinak a nikoli podle vašich představ. A přesně pro tyto chvilky je zde stavební dozor. 

Kdo je stavební dozor? 

Nabízí se otázka, jak přesně lze stavební dozor vlastně definovat. Mluvíme o odborníkovi, který má patřičné vzdělání v oboru a má samozřejmě zkušenosti z dřívějších projektů a staveb. Jeho úkol je na staveništi prostý – dohlížet na to, že všechno jde podle plánu, že se používá sjednaný materiál a že položkový rozpočet i nadále odpovídá tomu, co jste si stanovili.  

Samozřejmě jeho činnost je evidována. Vede si jednoduché záznamy do stavebního deníku, abyste byli vždycky v obraze o tom, co se i s ním na stavbě děje. 

Stavebním dozorem se může stát kdokoliv 

V souvislosti s definicí stavebního dozoru se nabízí otázka, kdo se tímto odborníkem v oboru může stát. Platí, že se jím může stát každý, kdo má potřebné vzdělání. Tím je ideálně vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví a architektury. 

Stavební dozor vs stavbyvedoucí 

Je zapotřebí konstatovat, že stavební dozor nerovná se stavbyvedoucí. V praxi velmi často dochází k jejich záměně, což je špatně. Mluvíme totiž o dvou zcela rozlišných osobách. Zatímco stavbyvedoucí je zaměstnancem stavební firmy, která se do výstavbu rodinného příbytku pustila, stavebním dozorem myslíme nezávislého pracovníka, jenž hájí především vaše zájmy, nikoliv zájmy sebe nebo své firmy.  

Je klíčové, abyste našli stavební dozor takový, který nemá se stavební firmou nic společného. Jen tak bude zajištěna kvalita prováděných prací. 

Zákon hovoří jasně 

Podívejme se ale na problematiku také z pohledu zákona. Stavební dozor je vyžadován, a to dokonce i u staveb prováděných svépomocí, pakliže k tomu daný jedinec nemá odbornou způsobilost. Tato forma kontroly je povinná jak v případě staveb, tak i v případě terénních úprav. 

V ideálním případě ještě před započetím prací je dobré zřídit se stavebním dozorem smlouvu, kterou obě strany podepíšou. Takzvaná smlouva o dílo bude blíže specifikovat i harmonogram výstavby nebo už zmiňovaný položkový rozpočet. 

Nevyžaduje se neustálá přítomnost 

Mylné je se domnívat, že stavební dozor bude na staveništi čtyřiadvacet hodin denně. Kdepak. Na stavbě může být přítomen pouze v předem stanovené dny, které se budou odvíjet od zmiňovaného harmonogramu. Jinými slovy se jeho přítomnost na stavbě odvíjí od smlouvy o dílo, která se mezi oběma stranami uzavře. 

Z praxe ale vyplývá, že se stavební dozor ukazuje na stavbách zhruba dvakrát až třikrát do týdne. Jak ale bylo zmíněno, jedná se o ryze individuální záležitost, která je podmíněná oním smluvním závazkem.  

I stavební dozor něco stojí 

Člověk, který na stavbu bude dohlížet z odborného hlediska však také něco stojí. Cenové rozmezí se pohybuje mezi deseti až pětadvaceti tisíci korunami. Opět je to však pouze individuální záležitost. Každý stavební dozor má jiné sazby a za svou práci si účtuje trochu jiné částky. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Výhody pasivních domů aneb vyplatí se stavba takové nemovitosti?

Jak vytvořit zahradní jezírko a jak se o něj starat?