Poruchy osobnosti: Na které jsou muži náchylní?

Psychické problémy už dávno nejsou takové tabu a začíná se o nich mluvit. Stále jsou však ženy považovány jako citlivější na poruchy osobnosti. I mužům je však potřeba věnovat dostatek pozornosti z hlediska psychického zdraví, mohou totiž mít problémy stejně tak jako ženy, akorát se o nich tolik nemluví.

poruchy osobnosti

Projev psychických onemocnění

Mezi poruchy osobnosti u mužů patří psychická onemocnění. Stále panuje názor, že správný muž by neměl uronit ani slzu. Natož aby trpěl psychickou poruchou. Ovšem statistiky říkají, že různé poruchy osobnosti jsou u mužů stejně časté jako u žen. Avšak liší se jejich typy. Zatímco u žen jsou nejčastějším problémem deprese a úzkosti, muže trápí spíše sociální poruchy a různé závislosti.

To je způsobeno tím, že ženy jsou zvyklé řešit emoce uvnitř sebe, zatímco muži je dávají více najevo navenek, mohou pak snadno sklouznout k agresivitě a impulzivnímu chování. Muži častěji trpí především na alkoholismus a disociální poruchu osobnosti.

Hysterické chování

Hysterie je většinou připisována pouze ženám, pokud tedy muži řeknete, že se u něj projevuje hysterické chování, může to působit až jako urážka. Tato psychická porucha má však u mužů své opodstatnění. Nejen něžné pohlaví může na stresové situace reagovat hystericky.

Příčinou vzniku hysterické poruchy osobnosti může být panovačná a připoutávající se matka, zejména v kombinaci s náročným a dominantním otcem.

U muže se pak projevují hysterické symptomy, kterými se snaží zbavit vzniklého útlaku. Slouží jako určitý způsob obrany. Mezi hysterické symptomy patří nevolnost, bolesti hlavy, třesavka, návaly, či oněmění a další.

Muži trpící touto poruchou se chtějí líbit a snaží se na všechny působit co nejlépe. Jsou velmi nároční, což vede ke vzniku silných pochybností, pocitům méněcennosti a různým komplexům. Takovíto muži si tedy vždy připadají nedostateční a často jsou velmi nerozhodní.

Život s touto diagnózou je složitý, nepřináší totiž nic dobrého do partnerského ani osobního života. Pokud tento problém není řešen, může vést až k depresím. Bohužel se však řada mužů snaží jakékoliv poruchy skrývat a nic si nepřipouštět.

Sociální nezávislost

Je známým faktem, že ženy častěji trpí na poruchy nálady, především tedy deprese a úzkostné poruchy. Má to totiž co dočinění se sociální podporou okolí, která dokáže ženu výrazně ovlivnit. Oproti tomu mužské pohlaví okolí tolik neovlivňuje. Většina mužů totiž nelpí na pocitu zadostiučinění a podpory od svého okolí.

Pokud si tedy nerozumí s každým nebo necítí podporu v tom co dělají, většinou to nevede k depresím. Muži dokáží snadněji přežít jako samotáři. Ovšem existuje i protipól, kdy muž absolutně ignoruje své okolí a nezajímá se o něj – to lze diagnostikovat jako disociální poruchu osobnosti.

Disociální porucha

Život s disociální poruchou dokáže být opravdu složitý. Lidem s touto diagnózou totiž často chybí empatie. Mnohdy tak mohou někomu ubližovat, aniž by si to uvědomovali. Výraznými rysy je především lhostejnost ke všemu a egoismus. Ovšem s tím také souvisí destruktivní chování. K vyvolání agrese u lidí s disociální poruchou stačí mnohdy i malé, zdánlivě nesmyslné podněty.

Alkoholismus

Opravdu častým neduhem nejen mužů je alkoholismus. Jedná se o třetí nejčastější mužskou poruchu. Poznat počínající alkoholismus, či připustit si, že se objevily problémy, není vůbec jednoduché. V naší zemi je navíc alkohol tolerován jako společenská zábava. Při závislosti na alkoholu budete k navození příjemného stavu opilosti potřebovat čím dál tím více alkoholu.

Časem pro vás jediným zdrojem vzruchu a zábavy bude právě alkohol. Okolí alkoholika většinou pozná, že se jedná o problém, ovšem pro člověka s takovouto diagnózou se to bude zdát v pořádku. Právě to, že se tato porucha dá tak snadno přehlížet, může mít devastační následky.

S poruchami osobnosti se setkáváme častěji, než si vůbec myslíme. Mnohdy je problém vůbec dané onemocnění rozpoznat, a tak máme pocit, že se nic neděje. Ovšem náš život ovlivňuje mnoho faktorů, psychické zdraví je jedním z těch nejdůležitějších. Proto bychom mu měli věnovat dostatek péče.

FOTO: 123RF.com

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Šílené diety pro letošní sezónu. Nezruinujte si zdraví

Aplikace pro zdraví pro muže. Které by vám neměly chybět?