Manipulace. Naučte se ji ve svém okolí detekovat a úspěšně se manipulátorovi bránit

Pokud máte pocit, že až příliš často děláte něco, co dělat vlastně vůbec nechcete, nejspíš s vámi někdo manipuluje. Manipulátoři se najdou všude, v zaměstnání, ve škole, ale i třeba u vás doma.

manipulace

Pokud s vámi manipuluje někdo z blízkých, o to těžší bývá manipulace k rozpoznání. Záleží ale jen na vás samotných, jestli se naučíte manipulátora a jeho techniky odhalit nebo raději budete dál dělat to, co nechcete.

Co je to manipulace?

Pod pojmem manipulace se skrývá snaha působit na někoho tak, aby dělal nebo si myslel přesně to, co chce manipulátor. Manipulátor svým jednáním sleduje svůj osobní prospěch, což se samozřejmě vždy snaží skrývat. A protože manipulátoři bývají velmi sociálně zdatní jedinci, nemusí být jednoduché manipulaci rozpoznat. Navíc ten, kým je manipulováno se často nechce nebo nemůže bránit.

Jak rozpoznat manipulátora?

Manipulátor má charisma, kterým si získá vaše sympatie. Je to zkrátka takový milý a přátelský člověk, který se ale velmi rychle zorientuje ve vašich slabých stránkách a díky tomu pak přesně ví, kam zacílit své zbraně. Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí třicet znaků, díky kterým lze manipulátora rozpoznat. Pokud člověk vykazuje alespoň 14 z 30 uvedených rysů, patrně máte co do činění s manipulátorem.

 • Manipulátor u vás dokáže navodit pocity viny a dovolává se přitom lásky, přátelství, rodinných vztahů, profesionální zodpovědnosti aj.
 • Manipulátor přenáší zodpovědnost na ostatní nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 • Manipulátor zásadně nesděluje své žádosti, potřeby, city a názory.
 • Manipulátor odpovídá neurčitě.
 • Člověk používající manipulace mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 • Manipulátor své žádosti zakrývá logickými důvody.
 • Manipulátor dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 • Manipulátor zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 • Manipulátor nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 • Manipulátor podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 • Manipulátor umí ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 • Manipulátor nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 • Manipulátor využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 • Manipulátor skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 • Manipulátor často mění téma uprostřed hovoru.
 • Manipulátor se vyhýbá pracovním schůzkám a poradám, příp. z nich odchází.
 • Manipulátor se rád zaměřuje na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 • Manipulátor lže.
 • Manipulátor hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých
 • Člověk, který používá manipulace, je egocentrický.
 • Manipulátor závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 • Manipulátor nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 • Manipulátor nebere ohled na práva, potřeby a přání druhých.
 • Manipulátor velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 • Slovní projevy manipulátora zní logicky a správně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 • Manipulátor užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 • V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 • Manipulátor jde za svými cíli velmi tvrdě a důsledně, ale na úkor druhých.
 • Manipulátor vás přiměje dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 • Lidé, kteří manipulátora znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Jak se bránit manipulaci

Budete-li vědět, jak se manipulaci bránit, nebude pro manipulátora tak jednoduché vás zahnat do kouta. To je totiž to, o co manipulátorům jde, protože jejich oběť pak udělá přesně to, co chtějí. Základním nástrojem obrany proti manipulaci je kontramanipulace. Pokud budete dodržovat v komunikaci několik jednoduchých pravidel, značně tím zkomplikujete manipulátorův cíl.

 • Mluvte v krátkých větách.
 • Vyjadřujte se neurčitě.
 • Používejte ustálené fráze, přísloví, obecné zásady.
 • Používejte neurčité „se“, „člověk“, „lidé“ (mluvte stejně jako manipulátor v obecné rovině).
 • Žertujte tam, kde to situace dovolí.
 • Usmívejte se, hlavně na konci věty, jakmile to situace dovolí.
 • Zesměšňujte sebe sama (žertujte na vlastní účet).
 • Buďte zdvořilí a vyhněte se vulgárním výrazům a agresivnímu jednání.
 • Nezaplétejte se do diskuse, pokud k ničemu nevede nebo spěje jen ke znevažování.
 • K ironii se uchylte jen v případě, chcete-li manipulátora odbýt a jste si přitom sami sebou jisti.
 • Krátce se omluvte, ale neospravedlňujte se.

Chovejte se tak, aby manipulátor poznal, že jste k jeho manipulativnímu jednání lhostejní.

Asertivitou proti manipulaci

Asertivita není agresivita. Základem asertivního chování je schopnost odmítnout, říct jasné „NE“, aniž bychom u toho měli výčitky svědomí nebo se cítili nepatřičně. Manipulátor často využívá právě naší neschopnosti jednat asertivně. A proto na závěr pár tipů, jak manipulátora během komunikace účinně „odpálkovat“.

 • To je váš názor. (To je také názor.)
 • Můžete si myslet své. (Každý si může myslet své.)
 • Můžete se to domnívat. (Někdo se to může domnívat.)
 • Tak si to vykládáte vy. (To je jeden možný výklad.)
 • Můžete to tak vidět. (Někdo to tak může vidět)
 • Děkuji vám, že mi dovolíte, abych se rozhodl sám
 • A mně se právě líbí (nelíbí) být jako ostatní.
 • Mně se to líbí, a to je snad hlavní, nemyslíš?
 • Já se takhle cítím dobře, nedělejte si se mnou starosti.
 • To je milé, že se o mě tak staráte.

Zdroj: Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat, (Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit) Portál, Praha 19

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Návod nejen pro diktátory: Jak zmanipulovat výsledky voleb? Svět je plný prokazatelných příkladů!

I v těch nejvypjatějších situacích můžete působit jako zkušený matador. Jak si dodat sebevědomí, když máte srdce v kalhotách