Jsou Slušní lidé opravdu slušní? A lze vůbec slušnost definovat? Budete se asi divit!

Slušní/slušní lidé si o sobě myslí, že jsou slušní a slušností zaštiťují své činy, které mnohdy slušné nejsou. Jak je to tedy vůbec s onou magickou vlastností zvanou „slušnost“?

gentleman

Slušní lidé vs. naše násilí a vaše násilí

V květnu vzbudila značnou kontroverzi hra s názvem „Naše násilí a vaše násilí“, kterou uvedlo brněnské Divadlo Husa na provázku. Během ní se objevuje scéna, v níž Ježíš Kristus znásilňuje muslimskou ženu. Jak se dalo čekat, hra způsobila značný rozruch, a to nejen v divadelním světě. Téměř okamžitě se proti ní zvedla vlna odporu. Uskupení, které si říká Slušní lidé, dokonce představení narušilo. Za tento akt radnice městské části Brna-střed pokutovala 25 lidí.

O tom, jak na nás obsah hry Naše násilí a vaše násilí působí, můžeme dlouho diskutovat. Podíváme-li se však na složení uskupení Slušní lidé, zjistíme, že právě k násilí nemají členové vůbec daleko. Ostatně jeho zakladatelem je jistý Zdeněk Pernica, bývalý člen převážně rasistické chuligánské skupiny z Brna, jež si říkala Johny Kentus Gang. Ta byla nechvalně proslulá po celé ČR. Nabízí se tedy otázka, co je to vlastně ona slušnost.

Už to tu jednou bylo aneb pohled k našim ex-bratrům

V březnu roku 2016 nechal tehdejší banskobystrický hejtman Marian Kotleba, předseda krajně pravicové strany LS Naše Slovensko) v polovině zrušit divadelní představení Kováči, na němž byl přítomen. A co že se mu nelíbilo? Nic jiného než expresivní výrazy, tedy sprostá slova. Tehdy se v internetových diskuzích objevili jiní slušní lidé, vesměs Kotlebovci, kteří krok svého vůdce chápali a tvrdili, že vulgarismy vlastně do veřejného prostoru nepatří a zaznívat by měly maximálně doma.

Jistě, taková slova jsou jednoduše vyřknutelná od někoho, kdo zná divadlo jen z hereckých etud fotbalistů na zeleném pažitu. Jak by se ovšem tito zastánci veřejné morálky tvářili, kdyby stejný zákaz začal platit v kinech nebo na koncertech? Zatržení veřejné produkce písně Sviním od skupiny Ortel kvůli expresivnímu výrazu v názvu by byl např. jistě brán jako starostlivost o posluchačův jemnosluch a jemnocit. Anebo by se spíše ti tzv. slušní začali mluvit o útoku na svobodu slova?

Slušnost jako normalita?

Adjektivum normální je odvozeno od substantiva norma. Z toho ovšem vyplývá problém. Mnoho lidí totiž bere normalitu jako něco, co je správné. Ve skutečnosti je to však něco, co představuje normu té které doby a společnosti.

Slušnost jako trestní bezúhonnost?

Mnozí lidé by možná definovali slušnost jako to, že nemají v trestním rejstříku žádné paragrafy. I to zní logicky.Pětkrát odsouzeného recidivistu totiž můžeme za slušného považovat jen stěží. Na druhou stranu existovaly a stále existují režimy, jejichž zákony nejsou právě demokratické. Mají se tedy nekriticky dodržovat? Pokud se ostatně tak nějak po „orwellovsku“ v budoucno dostane k moci Strana, která bude zákonem vyžadovat udávání svých nejbližších, co s tím? Ani touto cestou se tedy vydat nemůžeme. Legální nutně neznamená morální.

Slušnost jako konzervatismus?

Slušní lidé vidí slušnost jako úctu k tradicím. Jenže i tento výklad tak trochu hapruje. Každá tradice totiž někdy byla novinkou a každá novinka se jednou může stát tradicí. To, co bylo bráno za tradiční před 500 lety, není stejné jako to, co je za něj bráno dnes, ani to, co bude stejně definováno za 500 let. Můžeme ostatně pouze spekulovat, jak by se v 9. století tvářili křesťanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, kdyby jim naši slovanští předci oznámili: „Sorry hoši, to vaše učení sice má něco do sebe, ale mi tady máme staleté pohanské tradice, takže marš zpátky do Soluně. Perun!“.

Co je to tedy vlastně ona slušnost?

Z předešlých řádků vyplývá, že žádná všeobecná definice slušnosti neexistuje. Pro někoho může být její součástí abstinence, pro jiného naopak podpora českého pivovarnictví. Při vymezení slušnosti nečeká nic jiného než tzv. cirkulus vitiosus, tedy bludný kruh, ve kterém se můžeme točit do nekonečna.

Nevkusná hra Naše násilí a vaše násilí má tedy plné právo být uváděna na prknech, jež znamenají svět a tzv. Slušní lidé k ní mohou zaujmout negativní postoj. To ovšem neznamená, že by ji měli přerušovat a zaštiťovat se přitom vágní slušností. Notabene když sami křičí o pošlapání svobody, není-li jim umožněna politická demonstrace, případně fotbalová bitka.

Autor: Petr81

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Chystáte se na dovolenou do ciziny? Pozor na nevhodná gesta, podivné zvyky i bizarní zákony!

Nahota v průběhu času – dnešní doba je mnohem slušnější, než si myslíte!