Jak daleko je vývoj antikoncepce pro muže, je to vůbec dobrý nápad?

antikoncepce

V dnešní době si spousta žen nedovede bez svých pilulek představit svůj sexuální život. I když byla hormonální antikoncepce zpočátku odsuzována, společnost si na ni zvykla docela rychle. A co byste řekli na mužskou antikoncepci, kdy i pánové by měli myslet na polknutí své pilulky?

Množství neplánovaných těhotenství je i přes prevenci stále mnoho, tento problém byl dokonce označen za „globální epidemii“. A možná díky tomuto stojíme zřejmě na pokraji nové sexuální revoluce. Velkým tématem mnoha vědců je pilulka, kterou by si muži mohli dát krátce před pohlavním stykem, čímž by zabránili možnému otěhotnění své partnerky.

Antikoncepce pro muže již několik let vzbuzuje zájem vědců i laické veřejnosti. V současné době je možné antikoncepci pro muže rozdělit do tří kategorií: hormonální, nehormonální a kombinovanou.

  • Hormonální antikoncepce pro muže zahrnuje podání testosteronu nebo analogů testosteronu, které potlačují tvorbu spermií. Testosteron může být aplikován injekcí nebo implantátem pod kůži. Další možností je aplikace gelu s testosteronem na kůži. I když tyto metody byly úspěšné v potlačení produkce spermií u většiny mužů, někteří muži vyžadují vyšší dávky než je bezpečné.
  • Nehormonální antikoncepce pro muže se zaměřuje na blokování průchodu spermií z varlat do semenných váčků. Tato metoda zahrnuje zákrok nazývaný vasektomie, kterým se přeruší spojení mezi varlaty a semennými váčky. Vasektomie je trvalá a nevratná sterilizace muže. I když se jedná o nejspolehlivější mužskou antikoncepci, většina mužů se jí vyhýbá.
  • Kombinovaná antikoncepce pro muže zahrnuje kombinaci hormonálních a ne-hormonálních metod. Například kombinace hormonálního testosteronu a ne-hormonálního blokování průchodu spermií může být účinná a zlepšit spolehlivost antikoncepce.

Jak to bylo s vývojem antikoncepce pro muže?

Vývoj antikoncepce pro muže byl po mnoho let pomalý a nákladný. Mnoho projektů bylo zrušeno z důvodu neúspěšnosti, vedlejších účinků a nízké poptávky. Sám Allan Pacey, profesor andrologie na univerzitě v Sheffieldu poznamenal, že existuje řada problémů s vývojem takové antikoncepce. „Biologie je velmi těžká. Musíme se vypořádat se zničením, zastavením produkce nebo deaktivací milionů a milionů spermií, na rozdíl od jediného vajíčka u ženy,“ řekl. Nicméně, v posledních letech se objevují nové nadějné možnosti antikoncepce pro muže, které by mohly být účinné a méně invazivní.

Je otázkou, zda by měla být antikoncepce pro muže prioritou. Zatímco antikoncepce pro ženy je stále často považována za „jejich“ záležitost, je důležité si uvědomit, že příležitost umožnit mužům větší kontrolu nad reprodukcí může vést k větší rovnoprávnosti a společenskému uznání rovnocenné role muže v rozhodování o reprodukci.

Věda v otázce mužské antikoncepce výrazně pokročila

Existují nové nadějné možnosti, jako například testování látek, které můžou způsobit dočasnou sterilizaci u mužů. Tyto látky by teoreticky měly být aplikovány jako injekce nebo pilulky. Jejich účinek by byl dočasný, což by umožnilo mužům výrazněji ovlivnit svou roli v rozhodování o reprodukci.

Dalším možným řešením je vývoj antikoncepčních implantátů pro muže. Tyto implantáty by mohly být aplikovány pod kůži a poskytovaly by dlouhodobou a účinnou ochranu proti nechtěnému těhotenství. Výhodou této metody je, že by byla méně invazivní než vasektomie a poskytovala by větší flexibilitu v rozhodování o reprodukci.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že vývoj antikoncepce pro muže by neměl být vnímán jako konkurence pro antikoncepci pro ženy. Oba přístupy jsou důležité a mohou být kombinovány, aby poskytly větší ochranu proti nechtěnému těhotenství a větší rovnoprávnost mužů a žen v rozhodování o reprodukci.

Závěrem lze říci, že vývoj antikoncepce pro muže je stále v začátcích, ale existují nadějné možnosti, které by mohly poskytnout mužům větší kontrolu nad svou reprodukcí. Je důležité podporovat výzkum a vývoj těchto možností a věnovat pozornost i společenským a kulturním faktorům, které mohou bránit většímu přijetí antikoncepce pro muže jako legitimního a užitečného řešení.

 Mohlo by se hodit:

Hormonální antikoncepce pro muže? Brzy se dočkáme prášku nebo nosního spreje!