Nové zaměstnání a zkušební doba. Na co máte právo vy a na co zaměstnavatel

Poohlížíte se po nové práci? Po úspěšném absolvování výběrového řízení vás čeká v novém zaměstnání zkušební doba. Ta sice není povinná, pokud se ale na ní domluvíte, vždy se musí řídit zákoníkem práce. Sjednána by také měla být nejpozději ten den, kdy máte do nové práce nastoupit. Máte přehled o tom, jak zkušební doba probíhá a co vás během ní může potkat?

Zkušební doba. Co všechno byste měli vědět o novém zaměstnání

Zkušební doba. Maximálně stanovená délka a prodloužit ji nelze

 • Zkušební doba by neměla trvat déle jak tři měsíce. Pokud se jedná o vedoucí pozice, platí zde výjimka – zkušební doba může trvat až šest měsíců. Pamatujte tedy, že minimální délka zkušební doby stanovená není, zato maximální doba ano.
 • Pokud do nové práce nastupujete na dobu určitou, zkušební doba by neměla být delší než polovina sjednaného pracovního poměru.
 • Pozor na prodlužování zkušební doby, to je totiž ze zákona zakázané. Výjimku ale představuje celodenní překážka, kvůli které nelze práci vykonávat – tou může být nemoc, ale třeba i celodenní dovolená.
 • Zkušební dobu vám může zaměstnavatel dodatečně zkrátit. Toto období má prokázat, zda daná práce splňuje jak požadavky vaše, tak požadavky zaměstnavatele. Pokud jsou očekávání za obě strany splněna, je možné zkušební dobu dodatečně zkrátit.

Volno ve zkušební době – ano, ale pouze na základě domluvy se zaměstnavatelem

 • Během zkušební doby nárok na dovolenou bohužel ze zákona nemáte. Dovolenou si můžete vybrat až po 60 dnech trvání nepřetržitého pracovního poměru.
 • Jste ve zkušební době, ale už před časem jste si naplánovali dovolenou? Vše záleží na vašem zaměstnavateli a domluvě. Nicméně na klasickou dovolenou nárok nemáte. V případě, že vám váš nový zaměstnavatel dovolenou schválí, zkušební doba se vám prodlouží o délku dovolené.

Jak je to s nemocí během zkušební doby

 • Nastoupili jste do nové práce, ale onemocněli jste. Jestliže potřebujete zůstat doma a nemoc vyležet, tak můžete – počítejte však s tím, že zkušební doba se vám tak prodlužuje o neodpracovaný čas.
 • V případě, že se ocitnete v pracovní neschopnosti v prvních 14 kalendářních dnech nemoci, tak zaměstnavatel vám nemůže pracovní poměr zrušit. Vy ale v této situaci poměr ukončit můžete.
 • Dříve existovala tzv. karenční doba, kdy jste první tři dny nemoci neměli proplacené. Nyní ale musí firmy svým zaměstnancům náhradu mzdy v pracovní neschopnosti proplácet již od prvního dne.
  Pokud vaše neschopnost trvá více jak 14 dní, pak už není zaměstnavatel zákonem omezen a může pracovní poměr ve zkušební době zrušit.

Zrušit pracovní poměr můžete ihned, na to samé má právo i zaměstnavatel

 • Zrušit pracovní poměr ve zkušební době můžete kdykoliv a bez udání důvodu. Obdobně se může zachovat i zaměstnavatel. Výpověď můžete dostat kdykoliv a ani zaměstnavatel nemusí uvádět důvod.
 • I přes to, že výpověď lze podat i dostat takřka okamžitě, vždy by měla mít písemnou formu, jinak je výpověď neplatná. Písemný dokument by měl být doručen druhé straně během zkušební doby.
 • V případě ukončení pracovního poměru ve zkušební době nemáte nárok na odstupné.
 • Pokud onemocníte, jste prvních čtrnáct dní chráněni proti výpovědi. Pokud vám zaměstnavatel doručil výpověď během této doby, je neplatná. Vy ale musíte zaměstnavateli písemně oznámit, že stále trváte na tom, aby vás zaměstnával.

Co nejdůležitějšího si ke zkušební době zapamatovat

 • Minimální doba zkušební doby dána není, ale její maximální délka ano. Neměla by přesáhnout tři měsíce a v případně vedoucí pozice šest měsíců.
 • Zkušební doba se ze zákona prodlužovat nesmí. Výjimku tvoří situace, kdy práci nemůžete vykonávat, jako nemocenská či dovolená. Zkušební doba se tak prodlouží o tyto neodpracované dny.
 • Ze zákona nárok na dovolenou během zkušební doby nemáte. Možnost vzít si během zkušební doby volno záleží na dohodě s vaším zaměstnavatelem.
 • Nemocenskou čerpat během zkušební doby můžete. Navíc během prvních 14 dní nemoci jste chráněni proti výpovědi.
 • Výpověď můžete podat, ale i dostat okamžitě a bez udání důvodů. Výjimku představuje situace, když onemocníte.
 • Nezapomeňte, že výpověď by měla mít písemnou formu.

A nyní by už vás nic nového během zkušební doby překvapit nemělo.

Pokud se poohlížíte po nové práci, podívejte se třeba na nabídku ŠKODA AUTO, protože tento TOP zaměstnavatel roku aktuálně nabízí nejrůznější zajímavé pozice ve výrobě, technickém vývoji nebo IT.