Zásadní rozdíly mezi pohlavími v 17 vtipných obrázcích

7.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Zlomení nehtu

 

8.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Pohled do zrcadla

 

9.
Rozdíl mezi mužem a ženou

Reakce na stejně oblečeného člověka

 

10.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Jak se vyrovnat s rozchodem

 

11.Rozdíl mezi mužem a ženou

Urážky a lichotky

 

12.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Pohyb po obchodním centru

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >