Zásadní rozdíly mezi pohlavími v 17 vtipných obrázcích

Rozdíly v chování žen a mužů pojaté zábavnou formou. Souhrn povedených internetových srovnání.

1.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Pokud se fotografují

 

2.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Pokud spatří hezký protějšek

 

3.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Údržba auta a pokoje

 

4.

 

Rozdíl mezi mužem a ženou

Příprava na odchod do společnosti

 

5.


Rozdíl mezi mužem a ženou

Texty při rozchodu. Ženy: Stále můžeme být kamarádi…

Rozdíl mezi mužem a ženou

Texty při rozchodu: Muži: To není tvoje vina, to je moje…

 

6.

Rozdíl mezi mužem a ženou

..Budu připravená za 5 minut“ je přesně stejné jako ,,Budu doma za 5 minut.“

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >