Voda a 5 mýtů o ní. Jaká je pravda?

Voda pokrývá více než 70 % povrchu Země, u dospělého člověka tvoří téměř 60 % jeho hmotnosti. Bez vody není život, vodu potřebujeme k našim každodenním činnostem. Pojďme si shrnout časté mýty o vodě a doplnit je pravdivými fakty.

vodě

Mýtus: Člověk by měl denně vypít minimálně 3 litry vody

Pravda: Nadměrná konzumace vody může vést ke zdravotním problémům. Dochází k odplavení důležitých minerálů, jako je například sodík, zatěžují se ledviny, ale i srdce, játra a oběhový systém. Pro zdravého, dospělého člověka, který aktivně nesportuje, je dostačující denní množství vody 1,5 až 2 litry. Myslete také na to, že voda se nachází částečně i v potravinách, zvlášť pokud si dopřáváte ovoce jako je například meloun nebo pomeranč.

Mýtus: Voda z kohoutku není dobrá

Pravda: Kvalita pitné vody patří v Česku mezi jednu z nejvyšších v celé Evropě. Pravidelně dochází k měření její kvality a dodržování přísných podmínek při její distribuci do domácností. Na místě proto nejsou žádné obavy z pití takzvané „kohoutkové“. Nejlépe jsou na tom v Česku obyvatelé Prahy, kde pitná voda patří co do kvality a chuti k nejlepším u nás.

Mýtus: Voda z kohoutku není vhodná pro kojence

Pravda: Zákon o ochraně veřejného zdraví neříká, že by pitná voda nebyla pro nějakou skupinu obyvatel vhodná či bezpečná. Například kohoutková voda v Praze odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je tudíž bezpečná i pro kojence. Pokud ale přesto máte obavy kojencům dávat vodu z vodovodu, je z preventivních důvodů vhodné ji kojencům dávat po převaření.

Mýtus: Kohoutková voda může obsahovat koronaviry

Pravda: Pitná voda v Česku z veřejného vodovodu je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu. Pitná voda nemůže být koronavirem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým kontaktem. I kdyby se do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. Respirační viry jsou totiž velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením.

Mýtus: Zásoby vody na Zemi ubývají

Pravda: Voda se z naší planety neztrácí, kromě velmi malého množství, které uniká z horních vrstev atmosféry do vesmíru. Ve skutečnosti je množství vody na Zemi stejné už desítky milionů let, což potvrzují i odborníci. Na naší planetě je množství vody pořád stejné. S nadsázkou můžeme říci, že se koupeme ve stejné vodě, jako pili Římané nebo se v ní koupali dinosauři.