Stavíte dům? Stavební dozor je víc než nutnost 

Postavit dům, zasadit strom, zplodit syna. Staré známé pořekadlo, které mnozí lidé berou jako idylickou rovnici k dokonalému životu. A tak podle ní postupují. Zatímco někdo nejede bod po bodu, ale trochu s pořadím míchá, jiný jde přesně tak, jak pořekadlo praví. A tak ho čeká stavba domu. Aby však k výstavbě ideálního domova došlo, musí nejprve sehnat stavební dozor. Bez jeho přítomnosti to bohužel nepůjde.

stavební dozor

Zatímco v minulosti stavební dozor na stavbě být mohl, dnes je naopak jen pár výjimek, v případě kterých se odborník na stavbě nacházet nemusí. Mluvíme o člověku, který má vzdělání v oboru a na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu. Jeho hlavní náplní práce je dohlížet na stavbu a zajistit, aby docházelo ke skutečně kvalitnímu vykonávání prováděných prací. Mimo jiné je jeho povinností kontrolovat, jestli stavební firma skutečně postupuje dle stanoveného rozpočtu a jestli se opravdu používají takové materiály, na kterých jste se při společné konzultaci dohodli. 

Stavební dozor má tedy všeobecný přehled a jeho přítomnost je na stavbě velmi důležitá. Zejména pokud se ve stavařině zrovna neorientujete či pokud nemáte hromadu času na sledování souladu prováděných konstrukcí s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, je tato pomocná ruka opravdu zapotřebí. 

Nezávislá pomoc je ta nejlepší pomoc 

Při výběru ideálního stavebního dozoru byste svou pozornost měli zaměřit především na nezávislé odborníky, kteří nejsou nijak spjatí s firmou, která dům staví. Důvod je prostý – v takovém případě bude zajištěná loajalita stavebního dozoru k vám jako zákazníkovi a vyvarujete se tomu, že by se snad odborník na stavbě dohlížející na jednotlivé kroky přikláněl na stranu stavební společnosti.

Stavební dozor má za úkol hájit zájmy investora, ale pakliže si odborníka přivede na stavbu stavební společnost, jeho loajalita nemusí být směřována zrovna k vám.

Stavební dozor nemůže být každý

Je mylné se domnívat, že tuto profesi může vykonávat každý, protože nemůže. Odborníkem může být jen a pouze osoba, která je vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním nebo případně architektonickém. Respektive se také může jednat o osobu se středním vzděláním ve stavebním směru, která má navíc alespoň tři roky praxe v oboru, konkrétně při provádění staveb.

Zákon hovoří jasně

Mezi lidmi koluje domněnka, že stavební dozor na stavbě může, ale také nemusí být. Jenže tato skutečnost už dávno neplatí, dnes se jedná o povinnost stanovenou zákonem. Stavební dozor je nutné mít minimálně v případě, kdy provádíte nějaké činnosti svépomocí (čili nejste sami odborně způsobilými). V případě využívání stavební společnosti je však stavební dozor vaší jistotou, že práce bude provedena opravdu kvalitně a podle předem stanoveného rozpočtu a plánování.

Dozor nemusí být na stavbě neustále

Je ale třeba konstatovat, že stavební dozor nemusí být přítomný na stavbě čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, každý den v roce. Většinou bývá na stavbě osobně v předem stanovené dny a to závisle na stanoveném harmonogramu stavebních prací. To, jak často se na stavbě bude pohybovat, určuje smlouva o dílo, kterou je nutné mezi vámi a stavebním dozorem uzavřít. Tuto povinnost uděluje opět ruka zákona.

Smlouvou o dílo se však sami utvrzujete v tom, co od stavebního dozoru budete očekávat, co vám bude poskytovat a jak vzájemná spolupráce bude vypadat. Blíže se v ní specifikují nejen práva, ale samozřejmě také povinnosti a v případě jakékoli nespokojenosti budete mít v ruce něco, čím se budete moct ohradit třeba i na poli práva.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Krásná přestavba příjezdové cesty k domu

Jaké dřevo pořídit na terasu?