Revize střechy před jarem zabrání poškození celého domu. Zima může narušit krytinu, komíny, okapové systémy i podkroví!

Sečtěte ztráty, spočítejte šrámy, zjednejte nápravu. Střecha si po zimě zaslouží důkladnou kontrolu. Můžete tím zabránit následnému a mnohem nákladnějšímu poškození celého objektu. Jak na to?

Střecha vyžaduje na jaře revizi

Uvolněné tašky, vlhkost v podkroví nebo popraskané okapy. To jsou jen některé z problémů, které vaší střeše mohly způsobit zimní měsíce. A protože střecha je grunt každého stavení a ovlivňuje jeho životnost, je třeba s posledním sněhem přikročit k její důkladné revizi.

Vítr, sníh, mráz či silné deště dovedou napáchat velké škody na krytině, izolaci, okapech, komínech, hromosvodech i v interiéru půdy. Zanedbání jarní revize střech proto může vyústit v budoucí poškození celého objektu,“ radí Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink, výrobce titanzinkových střech a okapových systémů.

Komíny a vikýře jsou první na řadě

Nejdříve se zaměřte na komíny, světlíky, vikýře a odvětrávací otvory střechy. Oplechování veškerých střešních prvků a prostupů by nemělo být poškozené. Vyčistěte také lemování za těmito prvky kvůli bezproblémovému odtékání vody. Zkontrolujte také těsnění u střešních oken.

Tašková krytina je riziková 

Střešní krytina dostala v zimě pořádně zabrat, zvláště pokud byly uplynulé měsíce bohaté na sníh jako letos. Zejména skládaná krytina mohla utrpět v místě úžlabí, kde se rády uvolňují tašky. Pokud k tomu došlo, vyměňte je. Kontrolu si zaslouží také hromosvod, který se mohl během zimy utrhnout.

Nejohroženější jsou okapy

Okapové systémy patří k nejrizikovějším prvkům každé střechy. Obzvláště stavení s velkým sklonem střechy čelí riziku, že jim okapy poškodil sjíždějící sníh. Okapy se mohou během zimy utrhnout, ale také ucpat nečistotami. Okapové žlaby nesmějí být prohnuté, spoje mezi jednotlivými díly musí být dokonale těsné. Sklon okapů mohou negativně pozměnit i pokřivené háky.

Poškození okapů se liší podle materiálu. U plastových systémů se zaměříme na to, zda vlivem mrazu nepopraskaly, u zinkových okapů zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ledem. Žlaby a svody je třeba důkladně vyčistit od spadaného listí a dalších překážek, jinak riskujete při jarních deštích ucpání a následnou vlhkost v objektu,“ vysvětluje Martinková.

Při čištění žlabů a odtokových rour obvykle stačí mechanické vymetení nebo silnější proud vody. Nezapomeňte zkontrolovat také mřížky a odtoky.

Zima ohrožuje také interiéry

Zatékání do objektu je dalším velkým rizikem po náročné zimě. Důkladně proto projděte celé podkroví a zjistěte, zda se do objektu nedostala přes střešní opláštění voda. Varovnými symptomy bývají vlhké mapy v dřevěném bednění na nezateplených půdách, či různé plísně. Zvláštní pozornost věnujte opět okolí komínů, oken a vikýřů.

Autor: red