Dominique Tissier učil Čechy situační management. Bývalý šéf lidských zdrojů Michelinu se přijel podělit o své cenné zkušenosti!

Jak řešit zapeklité situace na pracovišti? Jak dlouhodobě motivovat podřízené? Na tyto otázky odpovídal během návštěvy České republiky bývalý viceprezident společnosti Michelin Dominique Tissier. Autor několika publikací o situačním managementu vedl sérii seminářů na půdě nově vzniklé asociace pro rozvoj manažerských dovedností IAM Potential.

Dominique Tissier vysvětlil situační management

 „Oblíbená fráze zní, že dobrý manažer musí být hlavně dobrý psycholog. Myslím, že na tom něco je. Každý jsme jiný a různí jsou i naši kolegové a zaměstnanci. Pokud s nimi chci vycházet dobře, chci je motivovat a mám zájem na tom, aby se v práci cítili uvolněně, musím si k nim najít cestu. Ta vede skrze budování oboustranné důvěry,“ vysvětlil bývalý viceprezident pro řízení HR ve společnosti Michelin Dominique Tissier. „Jde tedy o to, umět každou situaci vyhodnotit správně a podle toho se chovat. Co může být efektivní u jednoho člověka, může u druhého naprosto selhat.“ Podle něj je důležité, aby každý manažer pracující s lidmi uměl správně posoudit situaci, ve které se firma a personál nacházejí, a podle toho volil odpovídající prostředky a způsoby jednání. Vychází přitom z teorie tzv. situačního managementu, o kterém napsal několik publikací.   

Delegujte zodpovědnost a důvěřujte podřízeným 

Jak v zaměstnancích vzbudit motivaci, posílit jejich autonomii při rozhodování a účinně delegovat pracovní úkoly? Situační management je v současnosti vysoce ceněným a komplexním způsobem řízení a rozvoje zaměstnance. Vychází z předpokladu, že každý problém je nutné řešit s ohledem na stávající podmínky a míru zkušeností účastníků. Jinak se motivuje začátečník po škole s vysokým odhodláním, ale nulovými zkušenostmi, a jinak seniorní pracovník s mnohaletými zkušenostmi. „V profesním životě každého manažera vždy přijde chvíle, kdy se musí odhodlat k tomu delegovat práci na jiné. Ve firmě o více než sto tisících zaměstnancích, jako je Michelin, to samozřejmě jinak nejde. Musíte důvěřovat svému týmu a jeho členové musí zase důvěřovat svým podřízeným,“ poznamenal Dominique Tissier s tím, že právě budování důvěry je proces, na který by se dobrý manažer měl soustředit a který by měl kontrolovat.

Manažeři nechtějí ztrácet čas

Semináře se konaly na půdě IAM Potential. „IAM Potential je svého druhu klub, na pravidelných setkáních si jednotliví účastníci vyměňují své zkušenosti s řešením obtížných situací v každodenním životě manažera,“ uvedla prezidentka Gabriela Hoppe. Podle ní mají členové IAM Potential možnost načerpat nejlepší zkušenosti z manažerské praxe od kolegů z nejrůznějších oborů, tak i od zkušených manažerů světových firem. „Zveme a do budoucna plánujeme zvát podobné kapacity, jako je pan Tissier, abychom našim členům umožnili kontakt s aktuálními trendy v řízení z celého světa,“ doplnila Gabriela Hoppe.  Unikátní metodika IAM Potential, která prošla dlouholetým ověřením ve Francii, kde má předobraz IAM Potential, asociace Germe, tisíce členů, vysoce postavených manažerů největších francouzských podniků, zaručuje, že každý člen maximálně využije 3 hodinové podvečerní setkání ke svému rychlému rozvoji a kariérnímu postupu.

Autor: red