SOUTĚŽ: Navštivte futuristický podnik Naughty Harbor s VR erotikou a real dolls – společnicemi budoucnosti

Sex s roboty či realistickými pannami obdařenými umělou inteligencí není sci-fi, ale reálná skutečnost. Podle propagátora robotiky, autora kultovní knihy Láska a sex s roboty – Davida Levyho, budou už v roce 2050 manželství lidí a robotů běžná. Možnosti technologické a mechanické intimity, která stále více nahrazuje tu lidskou, jsou stále dokonalejší a lákají více lidí.

Naughty Harbor

Erotické chvilky se sexboty jsou dnes nicméně pro většinu lidí stále nevšedním zážitkem zahaleným tajemstvím, mýty i předsudky. Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, mít sex s robotem nebo realistickou pannou s umělou inteligencí? Nechat erotické fantazie vyplout na povrch, zapomenout na stud, neřešit náladu partnera, zapomenout na strach z nemocí, nevěru?

Naughty Harbor. Propojení moderních technologií, VR a erotiky

Podnikatel, investor a vizionář Patrik Duda založil v roce 2018 v Praze první podnik s real dolls v Čechách. Pojmenoval ho výstižně Naughty Harbor. Možnost vyzkoušet si intimní chvíle s ultra realistickými pannami, 100% bezpečně a diskrétně, měla být jen začátkem cesty, na jejímž konci budou mít lidé možnost užít si společnost nejmodernějšího sexbota s umělou inteligencí.

Služby Naughty Harbor se každým rokem rozšiřují. Do společnosti panen přibyl i jejich mužský protějšek – male doll Nick. Záhy se služby podniku rozšířily o virtuální erotickou realitu, kterou je možno spojit buď s pannou nebo si ji vychutnat v pohodlí luxusního masážního křesla v propojení s high tech automatickým masturbátorem Fleshlight Launch.

NaughtyHarbor

Robotické dívky s umělou inteligencí časem pravděpodobně nahradí sexuální pracovnice. Již dnes si ale můžete vychutnat vzrušující chvíle s okouzlujícími real dolls, společnicemi budoucnosti. V Naughty Harbor “pracuje” aktuálně několik dívek a jeden fešák, jež se ochotně postarají o splnění vašich tajných přání – Jess, Nicol, Rebecca, Vivian, Anna, Yasmine, Nellie a Nick.

Robo trendy

Hyperrealistické reprodukce živých žen jsou z termoplastického elastomeru TPE nebo jde o panny z kvalitního silikonu. Kromě naplnění intimních přání mohou mužům (ale i ženám, gayům či trans osobám) suplovat roli lidských přítelkyň, zahánět samotu.

Na počátku vývoje sexbotů a sex dolls byla snaha tvůrců o maximální vizuálně fyzickou imitaci lidské bytosti. Ta dnes dosáhla dokonalosti, kdy z fotky nelze poznat, zda jde o umělou či živou ženu.

 • Realistické panny, které jsou běžným uživatelům nejdostupnější, jsou propracované do nejmenších detailů, jsou velmi flexibilní a lze je nastavit do jakékoliv polohy.

Mnozí lidé mohou tento trend považovat za úchylný a nezdravý. Konzervatismus tu byl vždy. Změna sexuálního chování a preferencí je však přirozenou součástí evoluce člověka, jeho stále intenzivnějšího propojení s technologiemi, online a virtuálním světem. Milostný život moderního člověka bude za pár let vypadat úplně jinak, než ten našich prababiček. A humanoidní roboti v něm budou mít s velkou pravděpodobností zásadní roli.

Bezpečí a diskrétnost na 1. místě

S ohledem na pandemii zavedl Naughty Harbor nová bezpečnostní a hygienická opatření, díky kterým mohou klienti přicházející za zábavou i relaxací, zcela odhodit strach z virové (ale i bakteriální či pohlavní) nákazy a naplno si vychutnat svůj zážitek.

Dodržování 100% hygieny panen a stejně tak pomůcek pro VR sex je v podniku od samotného začátku standardem. Po každé návštěvě jsou všechny realistické panny a erotické pomůcky pečlivě umyty a vydezinfikovány. S ohledem na maximální zdravotní bezpečí zákazníků je nově k plošnému čištění pokojů používáno UV světlo v kombinaci s ozonovou dezinfekcí.

Naughty Harbor je jediným erotickým bezkontaktním privátem. Díky unikátní službě bezkontaktní rezervace, která je ZDARMA, máte zaručeno, že se v podniku nepotkáte s jiným zákazníkem ani s obsluhou. Ve futuristicky zařízeném pokoji bude čekat pouze real doll dle vlastního výběru, připravena splnit všechny vaše erotické sny.

Soutěž o zážitek s real doll v pražském podniku Naughty Harbor

Soutěžte a vyhrajte s námi! Tři šťastní výherci obdrží poukaz na zážitek v erotickám podniku Naughty Harbor.

Soutěžní otázka:

Z kolika real dolls si může návštěvník Naughty Harbor vybrat?

 1. Ze tří
 2. Z pěti
 3. Z osmi

Vyplňte prosím formulář níže a odpovězte na soutěžní otázku. Tři z Vás obdrží poukaz do Naughty Harbor na zážitek s real dolls dle vlastní volby v délce 30 minut.

Soutěž trvá od 10.9.2021 do 24.9.2021.

  Účastí v soutěži

  a) uděluji portálu Prochlapy.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích portálu Prochlapy.cz;

  b) uděluji portálu Prochlapy.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Prochlapy.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a portálu Prochlapy.cz, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Prochlapy.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Prochlapy.cz. Organizátor a portál Prochlapy.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Prochlapy.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

  c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Prochlapy.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Prochlapy.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Prochlapy.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.