MDŽ: Proč dát ženě najevo, že si jí vážíte? Proč u nás tenhle svátek „vyšel z módy“? Nahlédněte do zajímavé historie

Někteří z nás mají ještě v živé paměti oslavy MDŽ za dob Komunistického režimu. Karafiát a bomboniéra – to byla klasika, která se ženám s oblibou 8. března dávala. Aby ne, vždyť taky pomalu nic jiného v té době nebylo k dostání. Proč byste tenhle svátek měli slavit i dnes? Historie sahá mnohem dál, než byste tušili.

MDŽ historie

Více než 100 let

Osmý březen patří již více než sto let právě ženám. Je to svátek, který zdůrazňuje těžký boj žen z celého světa za svá nezpochybnitelná práva. Nejčastěji bývá spojován s československým socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti na počest žen, typické především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. A ono spojení s bývalým režimem mělo za následek, že se dnes už tenhle svátek u nás moc nenosí. Přesněji řečeno neslaví. Podle řady lidí jde totiž o uměle vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je ale jiná. Počátky významného dne totiž sahají mnohem hlouběji do historie. Dál, než vůbec komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.

Historická fakta o MDŽ

MDŽ se slaví už od počátku 20. století. Takže opravdu s komunistickým režimem v Československu jeho vznik nesouvisí. Úplně prapůvodní myšlenkou je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace. Svátek by tedy rozhodně neměl být spojený s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen.

Od sociálních krizí až po současnost

Svůj původ má v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející světovou válku. To je přesně ta doba, kdy se ženy začaly zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. Počátky se tedy datují od roku 1907. Tehdy se uskutečnil první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. A padl zde první návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. Konference se zúčastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem toho všeho i následných oslav v jeden den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak právě muže.

Demonstrace v New Yorku

Osmého března roku 1908 se v New Yorku konalo velké shromáždění za práva žen, které bylo tvrdě rozehnáno policií. Demonstrace se zúčastnilo několik tisíc žen, které se zasazovaly o zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. 

Tímto datem odstartovaly oslavy svátku ve Spojených státech.„Národní den žen“ připadl vždy na poslední únorovou neděli. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, tedy v roce 1910. Rozhodnutí padlo na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani. Tehdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. Jejím záměrem bylo pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. V Kodani se ženy organizovaně sešly v roce 1911. Stejně jako v několika evropských zemích, mimo jiné také v Rakousko-UherskuPozději se šířil po celé Evropě, do Ruska a dále po celém světě.

Kdy se začalo slavit 8. března

8. březen se stal dnem oslav až po první světové válce, a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen. Proč zrovna 8. březen? Důvod je jednoduchý. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen. Organizace spojených národů tedy v roce 1975 oficiálně stanovila 8. březen Mezinárodním dnem žen.

Proč by ženy měly zasahovat do rozhodovacích procesů

Zásadní byl i rok 2001. Tehdy vyslal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby – nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil především na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, protože právě jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru.

MDŽ dnes

I dnes je tento významný den slaven v řadě zemí světa. I když už trochu jinak, než u nás bývalo ještě před třiceti lety zvykem. Nadále upozorňuje na ženská práva, rovnoprávnost, spravedlnost, obtěžování žen i diskriminaci ve společnosti. Pod hlavičkou Organizace spojených národů v letošním roce probíhá ve znamení sjednocení snah žen z měst, i mimo ně, a uznání aktivistek, které neúnavně upozorňují na bezpráví a nerovnováhu v oblasti ženských práv a bojují za zlepšení situace všech žen po celém světě. 

Čím ji obdarovat

Když se rozhodnete, že svou milovanou obdarujete, je v podstatě jedno, čím ji uděláte radost. Důležité je udělat si na ni čas. To je asi v současné době ten „nejtěžší“ úkol. Pokud hledáte inspiraci, jak své polovičce udělat radost, přečtěte si náš článek: 8 způsobů, jak vyjádřit ženě lásku. Tohle ženy milují!

Autor: MČ

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Má roční období vliv na lásku a sex? Kdy to ženy chtějí nejvíc a proč? Kdy mají muži nejvíc spermatu? Vědci mají jasno!

Ženy prozradily, na co myslí během sexu. A proč tomu tak je? Za všechno může jejich tělo! Všechno se dá ale změnit