Manažerský slovník, bez kterého se mezi žraloky utopíte

Pokud na vás váš šéf ihned po ranním pozdravu vysype větu „rychle mě nabriefujte o výsledcích včerejšího meetingu,“  nebudete mít čas nahlédnout do manažerského naučného slovníku, pokud by takový existoval. Musíte jednat, a to ASAP! Tyhle výrazy se vám musejí vrýt pod kůži, jinak ve světě manažerů „žraloků“ budete působit jako marťan.

A – ASAP

Základní a všudypřítomný dodatek všech pokynů vašich manažerů.  Pochází ze zkratky anglických slov As Soon As Possible – tedy co nejdříve je to možné. V praxi se s touto zkratkou ovšem setkáte tak často, že si ji spíš zafixujete jako „najít si nějakou výmluvu, kdyby se na to ptali znovu“.

B – Busy

Připravte se na to, že vaši manažeři budou pořád busy – tedy vytížení a nemající na vás a vaše požadavky čas. Jejich vytížení se zpravidla ještě vystupňuje, jedná-li se o vaší žádost o volno, prémie nebo plat. To jsou pak superbusy.

B – Briefing

Protože jsou všichni busy, potřebují od vás „destilát“ událostí a výsledků, které by mohli předložit svým nadřízeným – ještě větším žralokům. Takový destilát je Briefing – krátké shrnutí důležitých bodů s vynecháním nepotřebné omáčky. Tu si už váš nadřízený navaří a ochutí sám. Briefing nepodceňujte, protože jsou to zpravidla jediné informace, které váš manažer o daném tématu má. A pokud je postoupí dál, chce být pochválen. A vy budete mít klid.

C – Confcall

Pokud uvidíte čtyři a více manažerů, kteří sedí u stolu a mlčky civí na telefon uprostřed, jste patrně tichými svědky confcallu, neboli konferenčního hovoru. Pokud již musíte do takového prostředí vstoupit, dělejte to potichu. Telefon uprostřed má zapnutý nejen hlasitý odposlech, ale i mikrofon.

Deadline

Pokud od někoho dostanete deadline, zacházejte s ním opatrněji než s pokynem ASAP. Deadline je termín, do kterého musíte daný úkol dokončit. Deadline si manažeři většinou hlídají ve svých diářích. Většinou jsou ale všichni tak busy, že nestíhají úkoly s deadline ani rozdávat. Proto zlidověla poučka, že deadline je termín, kdy na úkolu začnete opravdu pracovat.

Eskalace

Brzy si zvyknete, že problémy se neřeší, ale je potřeba je vždy eskalovat. V podstatě jde o to, že do problému zapojíte co nejvíc lidí, zmíníte ho na každém meetingu. Ne, že by se tím problém vyřešil, ale namočíte do něj tolik lidí, že jeho neřešení bude vlastně kolektivní vinou.

HR – /:Ejč Ár:/

Pokud máte štěstí, přijdete s nimi do styku pouze při nástupu do zaměstnání. Výraz je zkratkou anglických slov Human resources – tedy lidské zdroje. Označuje personální oddělení. Takže pokud se s nimi osobně setkáte i podruhé, je to většinou setkání poslední.

Fokus

Další věta, kterou patrně uslyšíte na každé větší poradě, bude „Nejdůležitější je fokus“. Netěšte se, že vám váš šéf pořídí nový služební vůz tohoto označení. Fokus, z anglického Focus, znamená, že soustředit se. Máte se tedy zaměřit nebo soustředit na jednu věc. Odkývejte to bez ohledu na Porterovu generickou strategii zacílení, která byla s tímto slovíčkem původně spjatá. Váš manažer by to nemusel vědět, a tím byste na sebe obrátili nechtěnou pozornost.

Home Office

Tohle si zapište za uši – manažeři nemají dovolenou! Pokud nejsou v práci nebo k zastižení, mají Home Office tedy pracují z domova.

Kontraktor

To je přece ten kolega, o kterém všichni mluví, a nikdo ho ještě nikdy neviděl. Toto označení nesou smluvní spolupracovníci, kteří s vašimi manažery pracují externě na základě smlouvy.

Leave

Pokud manažer nemá Home office, čerpá Leave. Leavy označují volno, které některé firmy dávají svým zaměstnancům k dobru. Nejedná se o klasickou dovolenou, ale den placeného nebo někdy neplaceného volna, aby se vaši manažeři mohli dále vzdělávat, tedy Study (studijní) Leave, anebo neoficiálně marodit. Manažer není nikdy nemocný, proto nechodí na nemocenskou, ale čerpá Sick (Nemoc) Leave.

Meeting

Tak tohle je alfa a omega manažerského slovníku. Meeting neboli porada je něco, na čem jsou manažeři doslova závislí. Pokud můžete, vyhýbejte se jim. Na meetingy totiž ti, kteří jsou níže ve firemním potravním řetězci, většinou připravují prezentace, které slouží k vyplnění prázdných chvil mezi vizionářskými monology předsedajícího manažera.

Office manažer

Holka pro všechno, bez ní si neobjednáte ani sponky do sešívačky. Raději si ji předcházejte.

Personal Asistant čili Péáčko (PA)

Tak tenhle člověk je pravá ruka manažera. Je to sekretářka, asistent, poradce, správce manažerovy agendy, objednatel květin v den narozenin „paní manažerové“. Zkrátka jakýsi vodič spojení mezi hermeticky uzavřeným super busy světem manažera, ve kterém je sběr dat, čísel a faktů nadřazen sexuálnímu uspokojení a obyčejným životem nás ostatních.

REP

Ačkoli vám to možná připomíná spíše rytmické zaříkávání rýmovaných textů afroamerickými pseudo gangstery, podobnost tohohle slovíčka s hudbou je čistě náhodná. REP je moderní výraz pro prodejce.

TÝM

Asi nejdůležitější zásada pro ty z vás, kteří chtějí působit progresivně a dynamicky. Vryjte si do hlavy, že nemáte pracovní kolektiv, nepracujete s „kolegy“. Jste totiž tým a vaši spolupracovníci jsou „týmmebeři“. V týmu jsou si všichni rovni a každý progres je zásluhou společného bouření mozků. Ale ať vás ani nenapadne nějaké nápady prezentovat jinde než uvnitř týmu. Od toho má každý tým svého týmleadera. Podle něj také poznáte, je-li vás nápad dobrý. Pokud ano, stává se z něj krátce po jeho představení týmleaderův nápad.

Autor: FF

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Umělec bez manažera? Chyba!

8 důkazů, jak lidský pokrok pohnul světem. Dopředu anebo dozadu?