Máme pro vás 20 lístků na ojedinělou projekci Logan Noir! Zkuste štěstí v naší soutěži! – UKONČENO

V úterý 25. července večer proběhne zcela výjimečná projekce černobílé podoby Logana v kině na velkém plátně. Dost možná jedna jediná. Poslední osudová kapitola Logana bude ještě syrovější. Bude noir. A vy můžete být u toho! Lístky se nedají koupit, dají se jen získat! Deseti z vás umožníme vstup na tuto projekci (i s doprovodem). Chcete vědět víc?

Proč Logan noir?

Film Logan: Wolverine aktuálně vychází na DVD a Blu-ray a ke svému vydání na nosičích dostal stylovou čerobílou verzi Logan noir. Ta je k dostání pouze ve speciálním Blu-ray balení DigiBook, kde ji doprovodí i knížka černobílých fotografií z filmu. Podívejte se na trailer, který ukazuje, jak černobílá westernovému příběhu sluší a zintenzivňuje drsnou a špinavou atmosféru filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=_bGpyQm7bPU

O co soutěžíme

Od pondělí 17. července má 10 z vás možnost u nás vyhrát 2 vstupy na unikátní projekci, která se uskuteční 25.7. v kině Oko v Praze od 20:30. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.

Soutěžní otázka zní:

V kolika filmech se objevil mutant Wolverine?

a) 6

b) 9

c) 12

Nápovědu najdete i na našich stránkách ProChlapy.cz.

Pro účast v soutěži vyplňte přiložený formulář:

 

  Účastí v soutěži

  a) uděluji portálu Prochlapy.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích portálu Prochlapy.cz;

  b) uděluji portálu Prochlapy.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Prochlapy.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a portálu Prochlapy.cz, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Prochlapy.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Prochlapy.cz. Organizátor a portál Prochlapy.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Prochlapy.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

  c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Prochlapy.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Prochlapy.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Prochlapy.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.

  Vyhrává 25., 50., 100.,150.,200.,250.,300.,350.,400.,450. správná odpověď. Soutěž končí v pátek 21.7.2017 ve 23,59. Výherce následně vyhlásíme na našem webu a zkontaktujeme pro předání výhry. Předem všem přejeme mnoho štěstí.

  Partnerem soutěže je Bontonfilm.

  Autor: red

  MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

  Recenze: Logan – Wolverine naposledy a brutálně

  Hugh Jackman jako Wolverine skončil. Co bude s dalšími X-Meny?