Mají legendy o králi Artušovi a hradu Kamelot pravdu? Možné to je. Profesor historie a znalec Peter Field zjišťoval fakta

S profesory dějepisu v důchodu je tak trochu problém. I když by si měli užívat pokojného stáří, pořád bádají. Zrovna jako Peter Field, expert na artušovské legendy. Ten nyní tvrdí, že se mu podařilo na základě nepřímých faktů odhalit destinaci, na které měl stát bájný hrad Kamelot.

Král Artuš, meč Excalibur a hrad Kamelot. Možná mají legendy pravdu!

Rytíři Kulatého stolu, čaroděj Merlin, meč Excalibur zabodnutý v kameni. Stará dobrá Anglie je nám sice geograficky vzdálená, ale artušovské legendy doputovaly až k nám. Aby ne, od raného středověku byl tenhle literární námět velmi populární, a odkazy na něj se v nejrůznějších podobách dochovaly od Norska přes Francii až po Itálii.

Máte rádi staré legendy?

Nemáme zatím jediný solidní důkaz, že by snad onen bájný král Artuš skutečně existoval. A tak se historici tak nějak smířili s tím, že tenhle hezký příběh je jen literární fikcí dávných spisovatelů. Má to samozřejmě háček. Události, které se odehrávají jakoby „na pozadí“ této legendy, se v 5. a 6. století skutečně staly. Například?

Do Británie tou dobou, jak legendy popisují, skutečně ze severu a západu proudila dobyvačná vojska Sasů, kteří si s malými královstvími na ostrovech bez větších obtíží uměli poradit. A někdo, ať už to byl kdokoliv, dokázal tato rozdrobená panství sjednotit. A nakonec zvládl tato spojená království dovést k vítězství, a na čas vypráskat Sasy z Anglie. Byl to Artuš?

Mise: najít bájný hrad

Znalec artušovských legend a profesor historie v důchodu Peter Field zatím takhle vysoko nesází. Jen se pokusil na bázi dostupných historických pramenů zjistit, jestli jsou v pozadí příběhu reálná i jiná fakta. Ta by pak mohla učinit celou legendu reálnější. Proto se zaměřil na hledání lokality, kde by se měl bájný hrad Kamelot, středobod celého vyprávění, nacházet.

Kde k čertu leží Slack?

Můžete namítnout, že takových pokusů jsme za posledních pár let zažili už desítky. Cornwall, Wales, Essex. Jenže Fielda zajímalo hlavně takové místo, které by dávalo strategický smysl při obraně Anglie před útočníky postupujícími ze západu a severu. A v roce 2016 zabodl prst do mapy nedaleko dnes bezvýznamné vesničky Slack v hrabství Yorkshire. Proč právě tam?

Trosky římské pevnosti

V legendách popisované vzdálenosti a časy, v jakých se jednotlivé armády pohybovaly, drobné detaily a náznaky. Vcelku nic moc hodnověrného. Snad jen to, že kousek od vesničky Slack se nacházelo významné město a pevnost z dob římského impéria, Camulodunum. Že by se pak jeho zkomolením stal Kamelot?

Archeologové byli rychlejší

Profesor Field chtěl své závěry v podobě článku publikovat v odborném časopise. Tam ale tohle dílko 18 měsíců odpočívalo. Přeci jen, recenzenti dávali přednost solidním vědeckým článkům, než nějakým bájím aktivního důchodce. Což se nakonec ukázalo být velmi přínosné.

V průběhu oněch měsíců totiž parta britských archeologů (která s Fieldem nikterak nespolupracovala), odkryla nedaleko Camulodunumu základy dosud neznámého opevnění. Hradu, který není ani trochu římský, ale spíše z temného středověku. Z časů, kdy do Británie zamířili Sasové. Z doby, kterou popisuje artušovská legenda.

Seděli kolem kulatého stolu?

Je samozřejmě brzo dělat nějaké závěry, ale za pozornost to určitě stojí. Další archeologické odkryvy pomohou upřesnit stáří objevené stavby, a možná napoví víc o tom, kdo hrad na tak strategicky položeném místě obýval. Ne, nemusel to být zrovna legendární Artuš. Ale mohlo to být místo, kde se vládci malých anglických království sesedli kolem kulatého stolu, a domluvili se na společné obraně před nepřáteli. Další střípek dávného příběhu by tak zapadl na své místo.

Autor: Radomír Dohnal

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Dá se ze zápasu na život a na smrt vytřískat remíza beze ztrát? Gladiátoři mohli přežít, i když souboj prohráli. Jak to chodilo v arénách?

Cesta do Pekla? Brány do podsvětí jsou rozeseté po celém světě. Těmhle místům by se měl každý vyhýbat!