Gentlemani nevymřeli, jak se jím stát?

Kdysi jeden anglický filozof napsal: „Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něho neudělá. A jak je to v roce 2023? Jsou mezi námi gentlemani, nebo už opravdu vymřeli? A jak jste na tom pánové vy? 

gentlemani

Být gentlemanem je spíše o postojích a chování než o titulech nebo společenském postavení. Zde je několik tipů, jak se stát gentlemanem:

1. Respekt k ostatním:

Gentleman projevuje úctu a ohleduplnost ke všem lidem bez ohledu na jejich pozici či společenský status.

2. Etiketa a slušné chování:

Dodržování etikety a zdvořilosti je klíčové. Zahrnuje to například pozdravy, vděčnost, slušné zacházení s lidmi a zdvořilostní gesta.

3. Vznešenost a sebeovládání:

Gentleman se dokáže chovat vznešeně i v náročných situacích, projevuje sebeovládání a klid v emocích.

4. Vzdělání a znalosti:

Nekončící touha po vzdělání a znalostech, ale zároveň i schopnost naslouchat a učit se od ostatních.

5. Ohleduplnost a ochota pomoci:

Být ohleduplný k druhým a ochotný poskytnout pomoc tam, kde je to možné, jsou důležité rysy gentlemana.

6. Dobré chování vůči partnerce:

Jemnost, péče a respekt k partnerce jsou klíčové v partnerských vztazích.

7. Údržba vzhledu a osobní hygiena:

Dbejte na svůj vzhled a osobní hygienu, to je základní projev úcty k sobě i ostatním.

Být gentlemanem je o vědomém rozhodnutí ovlivňovat své chování a jednání tak, aby reflektovalo respekt, zdvořilost a ohleduplnost k ostatním. Je to spíše o vnitřním postoji a o respektu k sobě a ostatním než o vnějších znacích či titulech.