Uvažujete o instalaci tepelného čerpadla? Přečtěte si, jaký typ bude nejvhodnější právě pro vaši nemovitost

Tepelná čerpadla jsou stále více oblíbenou možností, jak ekologicky a levněji vytápět dům. Existuje ale několik typů, které se od sebe liší zdrojem tepla. Jde o čerpadla vzduch/vzduch, voda/vzduch, země/voda a voda/voda. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých čerpadel a podle čeho vybírat? Přečtěte si, co je dobré před koupí a instalací tepelného čerpadla vědět.

čerpadla

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla zvládají čerpat teplo z okolí objektu a přeměňovat ho na vyšší teplotní hladinu. Tu dále používá pro vytápění domu nebo ohřev vody. Zjednodušeně řečeno funguje čerpadlo podobně jako lednička – disponuje ale mnohem vyšším výkonem a pracuje na opačném principu. Zatímco lednička chladí teplé potraviny, které vložíte dovnitř, tepelné čerpadlo využívá kompresi a odpařování a chladiva využívá na vytápění objektu. Existuje několik druhů tepelných čerpadel, které se liší způsobem, kterým odebírají teplo.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Nejčastěji instalovaná čerpadla jsou právě typu vzduch/voda. Jsou využívané zejména u rodinných domů s menším pozemkem a malou tepelnou ztrátou. Tento druh čerpadla nabízí komfortní a dostupný způsob vytápění, kdy čerpadlo odebírá energii ze vzduchu. Získané teplo pak dále využívá pro vytápění domu nebo ohřev vody. Tepelná čerpadla vzduch voda jsou oblíbená pro jejich nenáročnou realizace a nižší pořizovací náklady. Nevýhodou tohoto druhu tepelného čerpadla může být jeho vyšší hlučnost. Nespornou výhodou je ale to, že je čerpadlo bezúdržbové a vytápění s ním snižuje náklady na teplo.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

Tato tepelná čerpadla využívají teplo z venkovního vzduchu k ohřevu vzduchu uvnitř objektu. Jeho účinnost je tak závislá na teplotě vzduchu venku, který může pro spolehlivý chod klesnout k -17 °C. Instalace tohoto čerpadla je velice jednouchá a náklady k jeho pořízení jsou nejpříjemnější. Nevýhodou je ale fakt, že je nelze využít k ohřevu vody. Tato čerpadla se využívají zejména ve velkoobjemových prostorech jako jsou obchody, sklady nebo sportovní haly. 

Tepelné čerpadlo voda/voda

V případě tohoto čerpadla pochází zdroj energie z povrchové, spodní nebo podzemní vody. Tato čerpadla mají nejvyšší tepelnou účinnost a pro jeho správní chod je potřeba vlastnit dvě studny. Tento typ čerpadla je jen zřídkakdy využíván pro vytápění rodinných domů, najít ho můžeme naopak i velkých komerčních prostor s dostatkem velkého množství vody.

Tepelné čerpadlo země/voda

Tato čerpadla odebírají svou energii buď z plošného kolektoru nebo z vrtu. V případě, kdy je energie čerpána z vrtu, dochází k přenášení tepla z hloubky země do tepelného čerpadla. V případě, že je k dispozici veliký pozemek, se využívá první varianta, kdy se pod povrch země uloží trubky, které přenášejí teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tyto možnosti nabízejí úsporný provoz a bezhlučnost. Kromě toho vynikají dlouho životností. Jejich nevýhodou je ale poměrně veliká finanční zátěž, která je spojená s instalací čerpadla. Pokud chcete čerpat energii pomocí vrtu, potřebujete pro jeho realizaci stavební povolení. Instalace čerpadel země/voda je tak technicky nejnáročnější.