Staňte se lídrem na poli mezinárodních vztahů! Díky studiu MBA

Být manažerem v oblasti mezinárodních vztahů je čím dál tím náročnější. O to větší výzva pak ale tato disciplína je. Být u rozhodování a mít hlavní slovo v rámci mezinárodního systému, posílit roli vlastního státu, ale i být slyšet v mezinárodních organizacích nebo nadnárodních korporacích, to zní přece fantasticky.

MBA

K tomu všemu je ale potřeba mít nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti. A právě s tím vám pomůže program MBA Mezinárodní vztahy, který poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu managementu, ekonomiky a politiky. 

Protože v tomto programu narazíte na kapacity přímo z oboru, můžete počítat jak s praktickou částí výuky, tak i s konkrétními případy a příklady z praxe. Celé studium navíc probíhá online, takže si své manažerské skills můžete doplnit i při práci nebo na mateřské.

Co konkrétně vás při studiu programu Mezinárodní vztahy na Cardiff Academy čeká?

  • Pochopíte souvislosti mezikulturního fungování a porozumíte propojení ekonomik, což je pro mezinárodní obchod nebo fungování managementu v rámci nadnárodní společnosti nezbytné.
  • Naučíte se mezinárodní vyjednávání a protokol pro získání jistoty v rámci mezinárodních obchodních vyjednávání.
  • Osvojíte si manažerské schopnosti v oblasti mezinárodního obchodu a strategické rozhodování na mezinárodní úrovni

Tento online program obsahuje pět předmětů v základním bloku, kterými jsou mezinárodní management, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod, diplomatický protokol a mezinárodní vyjednávání a komunikace. Dalších pět předmětů je volitelných.

K dispozici je vám studijní intranet, studijní podklady, materiály a online knihovna, a to kdykoliv jen budete potřebovat. Studium se zakončuje vypracováním závěrečné práce a jejím obhájením. 

Tak neváhejte, podejte si přihlášku, zvyšte si svou kvalifikaci a rozšiřte si svůj osobní i pracovní potenciál.