7 důležitých zásad pro bezpečnou práci s elektřinou. Znáte je všechny?

Elektřina je dnes natolik samozřejmou součástí života, že představa jen jediného dne bez ní je téměř nemožná. Nemělo by se ale zapomínat ani na to, jak velkou silou elektřina vládne: nesprávné zacházení může vyústit ve vážná zranění či dokonce smrt.

elektřina

Práce s přístrojem na elektřinu se řadí mezi ty, u nichž hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Zmíněné riziko se však dá snížit na minimum, budete-li dodržovat 7 jednoduchých pravidel.

1) Pracujte jen v rámci vaší kvalifikace

V žádném případě se nepouštějte na vlastní pěst do jakýchkoliv činností spojených s elektřinou, pokud pro to nemáte dostatečnou elektrotechnickou kvalifikaci a nemáte potřebná školení.

2) Vždy pracujte jen na odpojených zařízeních

Odpojit servisované nebo opravované elektrické zařízení od všech zdrojů jeho napájení by měl vždy být ten úplně první krok.

3) Používejte speciální ochranné pomůcky

I když máte v elektrikářství třeba 50 let praxe, na správné ochranné pomůcky byste neměli zapomínat nikdy. Nezbytné jsou speciální dielektrické rukavice, ale hodit se vám budou i například ochranné brýle. V praxi pak oceníte kvalitní pracovní kalhoty s vícero kapsami a v neposlední řadě také pevné pracovní boty.

elektřina
Víte, jak se vhodně obléct na práci s elektřinou?

4) Vybírejte si pečlivě své nářadí

Před každým použitím vždy pečlivě zkontrolujte veškeré své nářadí. Pokud objevíte jakýkoliv defekt, který by případně mohl způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem, daný nástroj za žádných okolností nepoužívejte.

5) Používejte správný žebřík

Pro práci s elektřinou ve výšce si vyberte ten správný žebřík: rozhodně ani neuvažujte o kovovém, ale použijte dřevěný nebo ještě lépe laminátový.

6) Vyhněte se vlhkosti ve všech formách

V žádném případě se nesnažte pracovat s elektřinou mokrýma nebo zpocenýma rukama bez elektrikářských rukavic. Pokud již musíte pracovat ve vlhkém prostředí, vždy používejte proudové chrániče.

7) Přečíst si manuál

Přečíst si servisní manuál, uživatelskou příručku či návod k použití zařízení je základ. Zabere vám to jen několik minut a často tím předejdete nehodě vzniklé při nesprávném používání.

Dodržováním těchto 7 základních bezpečnostních pravidel můžete zachránit život a zdraví nejen sobě, ale i dalším lidem ve vašem okolí.