Zpověď zdravotní sestřičky, která slouží už přes 20 let. Přečtěte si její pohled

Toto je zpověď mladé sestřičky Caitlyn Brassington, která bojuje každý den o život pacientů, zachraňuje životy a dává jim naději.

Tuto práci si nevybrala proto, aby ji lidé pokládali za hrdinku, ale výčitku, kterou dostala od své známé, ji donutila k tomu, aby ubránila sebe i své kolegyně.

„Ty jsi jen sestřička“

Jen co jsem přišla z práce, stejnokroj mám ještě na sobě. Cestou domů jsem se zastavila pro mléko a tam jsem potkala mou známou.

Ona mě nikdy neviděla ve stejnokroji, když mě uviděla jen řekla, ani jsem netušila „že ty jsi jen zdravotní sestra“.

Pokračování na následující straně. Navigaci naleznete níže.

↓ POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >