Mafie

Zločinecké organizace mají zajímavý a mnohdy nečekaný historický vývoj.

zločin

Zločinci bojují mezi sebou. Jeden míří zbraní na druhého člověka