Zahřejte se s Jackem! Máme ho pro vás zdarma!

Zima se nezadržitelně blíží a dlouhé zimní večery jakbysmet. Už jste přemýšleli o tom, jaký drink si s přáteli společně připravíte nebo čím je obdarujete o vánočních svátcích? Pravá nefalšovaná Tennessee whiskey potěší pod stromečkem každého milovníka kvalitního pití. A nezapomeňte, že letos s Jackem můžete oslavit i jeho 150. narozeniny. Zkuste štěstí a odneste si ho tento týden grátis.

Party plná ohně…

Správný silvestrovský večírek se neobejde bez kvalitního pití. Zkuste party rozpálit už na začátku, s nejmladší z Tennessee rodiny, skořicovou novinkou Jack Daniel’s Fire. Vůně ohnivého koření splývá s vyzrálostí klasické whiskey a pálivou skořicí. Oproti klasickému servírování se podává jako namražený panák. Jedině tak totiž naplno vynikne skořicová chuť.  Tato varianta je skvělým party pitím, které vás jen tak neomrzí. Jack Daniel’s Tennessee Fire 0,7l , cena 599 Kč

Chcete někomu tuhle chlapáckou mňamku darovat pod stromeček nebo ho „ztrestat“ třeba na Silvestra? Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít trochu štěstí. Držíme palce.:)

jd_fire-lahev-1

Soutěžní otázka:

Jak zní motto Jacka Daniela používané dodnes?

A) Naši whiskey vyrábíme s láskou .

B) Každý den vyrábíme naši whiskey, jak nejlépe umíme.

C) Vyrábíme naši whiskey po staletí.

Nápovědu najdete na stránkách http://www.jackdaniels.cz/. Pro účast v soutěži vyplňte následující formulář.

Soutěžní formulář

  Účastí v soutěži

  a) uděluji portálu Prochlapy.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích portálu Prochlapy.cz;

  b) uděluji portálu Prochlapy.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Prochlapy.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a portálu Prochlapy.cz, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Prochlapy.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Prochlapy.cz. Organizátor a portál Prochlapy.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Prochlapy.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

  c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Prochlapy.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Prochlapy.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Prochlapy.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.

  Vyhrává 333., 555. a 888. správná odpověď. Soutěž začíná 28.11. v 8,00 a končí v pátek 2.12.2016 ve 23,59. Výherce následně vyhlásíme na našem webu a zkontaktujeme pro předání výhry. Pozor: Každý účastník soutěže se smí zúčastnit pouze jednou a z jednoho e-mailu. Předem všem přejeme mnoho štěstí. Soutěže se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

  Autor: red