Vývoj Picassových autoportrétů od svých 15 do 90 let

Prohlédněte si ve 14 ukázkách Picassových obrazů, jak se s postupem věku autoportréty slavného malíře měnily.

1. 15 let (1896)

picasso-obrazy-1

 

2. 18 let (1900)

picasso-obrazy-2

 

3. 20 let (1901)

picasso-obrazy-3

 

4. 24 let (1906)

picasso-obrazy-4

 

5. 25 let (1907)


picasso-obrazy-5

 

6. 35 let (1917)

picasso-obrazy-6

 

7. 56 let (1938)

picasso-obrazy-7

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >