Vodojem_2

zdroj: VHS Turnov

Vodojem ve tvaru fotbalového poháru vévodí krajině u Turnova

Vodojem ve tvaru fotbalového poháru vévodí krajině u Turnova