počítačové viry

Dejte pozor na otevřené wifi sítě a nezabezpečené stránky. (foto: 123RF)

viry

počítačové viry, hacker, útok, technologie, antivir, spyware