Už vás partnerka obtěžuje s romantikou? Vysvětlete jí, že jde o výmysl znuděné aristokracie! Dokážeme to!

Pokud vám partnerka den co den vyčítá, že s vámi nezažívá dokonalou lásku, možná je načase, abyste jí otevřeli oči. Ona pověstná romantika je totiž poměrně nedávným vynálezem.

Romantika

Co je to vůbec ta pověstná romantika?

„Miláčku, zapálíme si svíčky a budeme se dlouze dívat do očí, nebo si jako včera pustíme Padesát odstínu šedi“? Znáte tyto a další podobné otázky? Pokud ano, pojďme společně demaskovat slovo romantika, které s láskou souvisí jen nepřímo. Kořen tohoto slova, totiž „román“, není náhodný. Skutečně se totiž jedná o představy plné neobyčejnosti o věcech, které člověk v reálném světě jen tak nezažije a většinou je nachází pouze na stránkách knih, a dnes je vídá i ve filmech.

Romantická tedy nemusí být ani zdaleka pouze láska, ale třeba také válka. Příběhy hrdinů, kteří obětují vlastní život pro dobro svých druhů ve zbrani a v nažehlených uniformách a s oholenými tvářemi pochodují vstříc jisté smrti, jsou sice dechberoucí, ale s realitou mají pramálo společného. Skutečná válka je totiž plná strachu, šílenství, zbabělosti, zápachu a špíny. Ne že by taková byla i romantická láska, nicméně i ta se od reality v mnoha ohledech liší.

Kdy se objevila představa romantické lásky?

Jistě, existují milostné písně starého Egypta, které jsou staré tisíce let, a příběh Romea a Julie také není právě nejaktuálnějším dílem. Cožpak tedy podobné texty nesvědčí o tom, že tu romantická láska byla s člověkem odedávna? Nikoli! Ostatně si stačí uvědomit, kolik lidí bylo gramotných v evropském středověku, natož ve starověkém Egyptě. Takové texty byly tedy určeny především pro oči a uši tehdejší společenské elity.

Myšlenka romantické lásky se na Západě stala běžnější až v posledních staletích. Jedinci předtím vstupovali do vztahů (včetně manželství) z mnohem pragmatičtějších důvodů, než je láska, jež překlene smrt a bude trvat navěky. U elity šlo o zajištění nástupce, u obyčejných lidí zase o pomocníky při práci. Sňatky byly navíc často domluveny rodiči, takže pokud už se do sebe dva lidé zamilovali, byl to spíše náhodný a až posvatební efekt.

S příchodem renesance a reformace navíc dostalo celkem na frak náboženské zanícení. V aristokratických kruzích, jejíž členové se navíc často nudili, protože neměli každodenní starosti o to, zda poobědvají suchý chleba či otep slámy, se tak objevila nová tendence – romantická a mimomanželská dobrodružství. Naopak manželské vztahy spíše připomínaly Antarktidu, protože byly k uzoufání chladné.

Romantická láska však postupem času expandovala i mezi prostší lid, což bylo jistě umocněno příslušnou literaturou a později i filmy, které dokázaly člověka alespoň na chvíli oprostit od nudného každodenního stereotypu. Dnes je proto západní společnost doslova posedlá romantickou láskou. Jenže ta na většině míst světa ve větším míře nikdy neexistovala. To se sice s postupnou globalizací mění, stále ale ještě není ani zdaleka rozšířená po celé planetě Zemi.

Proč se vlastně romantická láska tak rozšířila?

Jak je patrné, romantická láska není ničím přirozeným, ale jde o důsledek historických a kulturních procesů. Muži se dnes s nudnou každodenností často vypořádají sněním o vlastním hrdinství nebo sportovních úspěších, výjimkou ale není ani představa Dona Juana, tedy proslulého sukničkáře. U žen se zase často objevují rysy paní Bovaryové. Tato známá literární postava totiž žije z velké části v představách a sní o čem? Především o romantických zážitcích!

Co z toho vyplývá? Že romantická láska, jakož i romantika jako taková, jsou únikem z šedivé reality. A většinou platí, že čím je realita šedší, tím je unikání do fantazií intenzivnější. Hledání dokonalého vztahu se totiž může zdát jako smysl života, který má skutečně smysl. Jenže realita se pak může proměnit v nalezení domnělé lásky na celý život, načež přichází rozčarování, dostaví se nová láska, rozčarování, další láska, rozčarování et cetera.

O tom, zda má smysl romantickou lásku hledat, lze vést spory. Na jednu stranu tím nikomu ublížit nemusíme, na druhou stranu, tzv. denní snění často odvádí od reality, ve které to, co hledáme, nalézt nemůžeme. Stránky knih i filmový pás naopak snesou všechno. V každém případě, pro mnohé kultury je romantická láska z hlediska hodnot zcela nicotná. Existuje totiž i mnoho dalších důležitých věcí mimo samotné vtahy mužů se ženami.

Na to, zda existuje skutečně ryzí láska na celý život, kdy bude každý den zalitý sluncem a horoucími city, si koneckonců zkuste odpovědět sami.

Autor: Petr81

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Opustila vás manželka? Jak se s rozchodem co nejrychleji vyrovnat a co z něho lze vytěžit? Co všechno dokáže nešťastná láska?