Uhodnete, která z žen je matkou dítěte?

Na obrázku nad tímto textem se nachází v místnosti dvě ženy, jedna nalevo, druhá napravo.

Na obrázku nad tímto textem se nachází v místnosti dvě ženy, jedna nalevo, druhá napravo.

Mezi nimi si hraje na zemi malý chlapec. Otázka je naprosto jednoduchá – která z dvou žen je matkou dítěte hrajícího si na zemi?

Ať už budeš vaše odpověď správná nebo špatná, dost o vás prozradí.

Podívejte se tedy na obrázek a vyberte ženu, o které si myslíte, že je matkou dítěte. Následně si přečtěte, co o vás váš výběr prozrazuje.

Žena na pravé straně

 

7 lidí z 10 si myslí, že matkou dítěte je právě žena na pravé straně. To však není ale pravda, protože matkou dítěte je žena nalevo. Co ale o vás váš tip prozrazuje?

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >