had titanoboa

Titanoboa žil v období paleocénu na území současné Kolumbie. (foto: 123RF)

titanoboa

titanoboa, pravěký had, legenda, největší had na světě, vymřelé druhy