Soutěž: Vidíte dobře za volantem ve dne i v noci? S brýlemi Zeiss DriveSafe budete. Uhodněte proč a vyhrajte brýle pro virtuální realitu!

Mrholí. A už je z toho déšť se sněhem! Stěrače jedou na plné obrátky a taky se stmívá. Dny jsou pořád kratší. Před chvílí do silnice skočila nějaká ženská, to bylo o fous! Viděl jsem ji až na poslední chvíli…

Zeiss DeiveSafe

Výsledky průzkumů jsou alarmující: jen čtvrtina z více jak 6 milionů řidičů dobře vidí. Zhoršující se zrak totiž nebolí. Bolest ale může způsobit, pokud s ním usedneme za volant. Řidiči však často špatnému zraku přivyknou a situaci jednoduše neřeší. Závažného problému se „chytli“ vývojáři špičkové optiky a přišli s řešením: se speciálními dioptrickými brýlemi pro řízení Zeiss DriveSafe.

Ať třeba padají trakaře. Vy vidíte s DriveSafe

Velikost našich zornic se v průběhu dne mění. Čím více okolního světla vnímáme, tím menší zornice je a naopak. Běžné brýlové čočky tyto změny nijak nezohledňují. Zato dioptrické čočky brýlí DriveSafe jsou vychytané.

V nich zabudovaná technologie s rozšířenými zornicemi za slabého světla počítá a je jim přizpůsobena. A umí toho ještě víc. Zvyšuje vnímaný kontrast, zlepšuje zrak za nepříznivého počasí a omezuje možná zkreslení na okraji čoček.

zdroj: zeiss.cz

Na brýle Zeiss DriveSafe nedá dopustit český závodník soutěže Paříž Dakar Martin Macík. Bez nich by prý už do závodu nenastoupil.

Funkčnost i design v jednom

Není třeba volit mezi funkčností a designem. Stačí zajít k dobrému optikovi, vybrat si pěkné obroučky a říct, že do nich chcete brýlové čočky od Zeiss DriveSafe.

Přesvědčte se ve virtuální realitě

Jak zásadně technologie Zeiss zlepší vidění za tmy či za špatného počasí si můžete vyzkoušet i nanečisto. Stačí stáhnout si do mobilu aplikaci ZEISS DriveSafe VR Experience a nasadit brýle pro virtuální realitu. Vyhrát je můžete i s Prochlapy.cz, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.

zdroj: zeiss.com

Soutěžní otázka:

Které nejnáročnější situace řidičů řeší brýle Zeiss DriveSafe?

 1. Řízení za zhoršených světelných podmínek (šero, tma, mlha, jakkoliv sychravo)
 2. Oslnění (zdroje světla zvenku a dokonce i zevnitř vozu)
 3. Přeostřování z palubní desky na silnici (a do zrcátek případně na spolucestující)
 4. Všechny možnosti

Nápovědu najdete na webu zeiss.cz/drivesafe.

  Účastí v soutěži

  a) uděluji portálu Prochlapy.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže;

  b) uděluji portálu Prochlapy.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Prochlapy.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu konání soutěže; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Prochlapy.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Prochlapy.cz. Organizátor a portál Prochlapy.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Prochlapy.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

  c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Prochlapy.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Prochlapy.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Prochlapy.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.

  Své odpovědi posílejte do pátku do 20,00 hodin. Vyhrává 100. správná odpověď. Přejeme mnoho štěstí.