I v režimu S nechává převodovka otáčky padat příliš nízko. Škoda.

I v režimu S nechává převodovka otáčky padat příliš nízko. Škoda.

zdroj: ProChlapy.cz

I v režimu S nechává převodovka otáčky padat příliš nízko. Škoda.