Před přechodem nezastavuju!

Před přechodem nezastavuju!