Jak se měnil ideál mužské krásy. Tohle je vývoj od roku 1900 až dodnes

Vývoj ideálu mužské krásy během 117 let. Od roku 1900 až dodnes

1.

Ideál mužské krásy kolem roku 1900

 

2.

Ideál mužské krásy kolem roku 1910

 

3.Ideál mužské krásy kolem roku 1920

 

4.

Ideál mužské krásy kolem roku 1930

 

5.

Ideál mužské krásy kolem roku 1940

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >