Kamera musí mít kvalitní optiku, aby dobře nahrávala.

Kamera musí mít kvalitní optiku, aby dobře nahrávala.

Kamera musí mít kvalitní optiku, aby dobře nahrávala.