nepomaha-manzelce

ilustrační obrázek (foto: depositphotos)

nepomáhám

láska, zamilovaný šťastný pár doma