Nenechte si zkazit den podrážděním intimních partií! Zkuste UroTiab. Dnes ho můžete s námi i vyhrát

Každý se čas od času potýká s choulostivým problémem „tam dole“ v podobě svědění, zarudnutí nebo drobného poranění. Nemusí nutně jít o vážný zdravotní problém, přesto ale dokážou tyto nepříjemné projevy potrápit a mnohdy třeba zkazit vaše plány.

urotiab soutez

Ponechat náhodě, zda se u vás potíže projeví znovu, je zbytečné. Buďte na situace příště připraveni se zdravotnickým prostředkem UroTiab.

V jakých případech můžete sáhnout po UroTiab?

Zarudnutí, pálení a svědění

Když o sobě intimní partie dávají vědět svěděním nebo začervenáním, nevyplatí se pouze čekat, až problém sám odezní. Návštěva lékaře ale bývá krajním řešením. Vyzkoušejte krémový gel UroTiab obsahující ionty stříbra, které mají antimikrobiální účinky proti nejobvyklejším druhům infekcí bakteriálního, plísňového i virového původu.

Dále vytváří na pokožce ochranný film, který izoluje místo infekce a zamezí tak i dalšímu pronikání vnějších mikroorganismů do napadené tkáně a pomáhá urychlovat hojení.

UroTiab

UroTiab

Ochrana při sportování

Možná vás překvapí, na co všechno se UroTiab hodí. Bývá užitečným pomocníkem při náročném tréninku všeho druhu, pokud je jeho nepříjemný doprovodný efekt podráždění nebo opruzení v intimních partiích. K tomu nejčastěji dochází při běžkování a lyžování, během jízdy na kole nebo třeba vytrvalostním běhu.

Vzhledem ke svým hojivým vlastnostem také podporuje přirozené hojení oděrek způsobených mechanickým podrážděním např. po sexu, i nekomplikovaných pooperačních lézí.

UroTiab je volně dostupný v lékárnách nebo na e-shopu www.gynella.com, kde jej objednáte ze soukromí vašeho domova. Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Nenechte si zkazit den podrážděním intimních partií!

zdroj: gynella.com

Soutěžní otázka

Jaká složka prostředku UroTiab předchází vzniku infekcí mužských intimních partií?

a) ionty stříbra
b) jodoform

Soutěž byla ukončena!

  Účastí v soutěži

  a) uděluji portálu Prochlapy.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže;

  b) uděluji portálu Prochlapy.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Prochlapy.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu konání soutěže; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Prochlapy.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Prochlapy.cz. Organizátor a portál Prochlapy.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Prochlapy.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

  c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Prochlapy.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Prochlapy.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Prochlapy.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Prochlapy.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.

   

  Co pro výhru udělat? Stačí vyplnit formulář a odpovědět správně. Budete-li mít štěstí, 3 z vás vyhrají prostředek UroTiab. Soutěž trvá do neděle 26.1.2020. Vyhrává 50., 100. a 150. správná odpověď. Hodně štěstí.