Osvětlení má na starosti LED.

Osvětlení má na starosti LED.

Osvětlení má na starosti LED.