602 litrů v základu, 1847 po sklopení sedaček.

602 litrů v základu, 1847 po sklopení sedaček.

602 litrů v základu, 1847 po sklopení sedaček.