azurové okno

Azurové okno na Maltě už není. (foto: instagram)

malta

Azurové okno, it-Tieqa Żerqa, Malta, skála