Jak častá masturbace je zdravotně optimální? Tohle jsou současné věděcké poznatky

Každoročně se šance na přežití pacientů s touto rakovinou zvyšují, i když v Polsku jsou šance menší než v jiných zemích Evropské unie.

Procento pětiletého přežití u pacientů s rakovinou prostaty je v Polsku asi 67 procent a v zemích Evropské unie 83 procent.

Rakovina prostaty. Jak rozpoznat rakovinu prostaty?

Rakovina prostaty se vyvíjí asymptomaticky po dlouhou dobu, měli bychom si však všímat jakýchkoli problémů s močením nebo změnou frekvence, např. častější potřeba jít na záchod.

Krev v moči nebo pocit neúplného pohybu střev po průchodu moči může být také známkou rakoviny.

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >