Manžel požadoval po své ženě něco velmi nemorálního. Ona z panického strachu svolila

Manžel jednoho dne při snídani řekl své ženě o jeho novém nápadu. Byla zdevastovaná a dlouho zůstala v myšlenkách, ale musela souhlasit. 

Strach byl silnější a paralyzující.

Manžel způsobil, že žena okamžitě pocítila úzkost, strach a paniku. Žena teď nevěděla, jak spolu žít. Nedokázala si to představit ani v nejhorších snech.

Manžel jednoduše stanovil pravidla sám. Pokud je manželka nepřijme, budou rozvedeni

Dvanáctileté manželství, které vychovalo desetiletého syna a šestiletou dceru, se zdálo být důsledné a šťastné.

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >