hooverova-prehrada

Hooverova přehrada u jezera Mead. (foto: depositphotos)

přehrada

Hooverova přehrada, jezero Mead