Jak se stát správným manažerem

Manažeři mají tvořit stěžejní základy celé firmy, proto by jejich vlastnosti měly být pro firmu jenom přínosem. Chcete se i vy stát správným manažerem?

Manažer

Pod pojmem manažer lze chápat každého vedoucího pracovníka, který zodpovídá za chod organizace, týmu nebo firmy. Jak si představujete správného manažera?
Kdo chce dobře vést firmu a její zaměstnance, musí dodržovat určitá pravidla. Správný manažer by měl být ke svým zaměstnancům otevřený, především co se týče jejich nových nápadů a myšlenek.

 

5 kroků dobrého manažera

Pexels.com

Schopní a loajální lidé

Pokud kolem sebe nebudete mít schopné a loajální zaměstnance, vaše firma moc dlouho nevydrží a půjde ke dnu. Proto své zaměstnance vybírejte pečlivě.

Upřímnost

Není nic horšího než ulhaný vedoucí. Pokud dopředu víte, že například nebudou žádné prémie nebo víte něco, co nemůžete slíbit, raději to řekněte narovinu. Tímto postojem ztrácíte postupně důvěru a vaši lidé vás nebudou brát moc vážně.

Motivace

Pokud váš tým nebude dostatečně motivován, pracovní nasazení poklesne a brzy se to odrazí na vašich výsledcích. Vysvětlete jim, že je především v jejich zájmu, aby společnost dobře fungovala a zdůrazněte jim i následné možné odměny. Je také velmi zásadní rozdíl mezi manažerem a leaderem. Měli byste být na takové úrovni, že vás zaměstnanci budou sami následovat, aniž byste jim něco přikazovali. Motivujte je pozitivním přístupem.

Kompromisy

Je dobré ukázat, že umíte občas ustoupit. Když budete svým zaměstnancům naslouchat a dávat jim prostor, překvapí vás, s jakými nápady lidé přijdou. Uznat fakt, že jejich návrh je lepší než ten váš, dokáže jen skutečný manažer na úrovni.

Vzdělání

Abyste mohli být správným manažerem, je potřeba si osvojit základní principy, které vám pomohou se tím pravým manažerem stát. Specializace MBA Leadership a Soft Skills je zaměřena především na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné, na rozvoj a nácvik tzv. soft skills, tedy organizačních, vůdčích a komunikačních schopností.

  • Naučíte se správně řídit a vést tým.
  • Poznáte pozici manažera a jeho funkci z praktické stránky.
  • Procvičíte si analytické a komplexní myšlení a schopnosti sebereflexe.
  • Pochopíte, jak účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům.

European School of Business & Management SE formuje prostřednictvím poskytování kvalitního vzdělání efektivnější a zodpovědné leadery a manažery, kteří díky své vizi a získaným manažerským znalostem budou schopni řešit každou výzvu, která před nimi vyvstane. ESBM svým studentům umožňuje možnosti konzultace otázek a záležitostí z praxe s profesionálním týmem lektorů a kvalitním e-learningovým systémem, kde naleznou informace ke svému studiu, studijní materiály a veškeré potřebné informace, které potřebují.

Chcete se i vy stát dobrým manažerem? Podejte přihlášku ještě dnes.