Hnis a podváha 200 kilogramů. Koně nechal majitel umírat v těžkých bolestech

Pracovníci Československého kastračního programu po celou dobu vyřizovali ustájení, odvoz a péči o vysíleného koníka. Veterinář zjistil, že zvíře má teplotu, byl podvyživený, údajně měl podváhu 200 kilogramů.

Foto: Československý kastrační program

Následně přišel hrozný pohled. Koníkovi se z kopyt začal valit hnis. Zánět ohrožoval vnitřní orgány, a také mohl způsobit otravu krve. Aby se kůň dostal do takového strašného stádia, musel být ve špatném stavu delší dobu.

Majitel mu evidentně neposkytoval žádnou pomoc a zvíře již bohužel bylo ve stadiu, kdy nebylo záchrany. Jeho jediným vykoupením byla eutanazie, která ho zbavila ukrutných bolestí. Bylo mu pouze 7 let.

Foto: Československý kastrační program

Pokračování textu na další straně

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANU >