alexandr-veliky

Socha Alexandra Velikého v Soluni (foto: depositphotos)

vojevůdce

Alexandr Makedonský III. Veliký