Ekologické balení zásilek je důležité

Stále více zákazníků se zajímá o životní prostředí a udržitelnost, proto je důležité, aby firmy zvážily i ekologické aspekty svého fungování. Jednou z oblastí, kde lze celkem snadno dosáhnout zlepšení, je balení zásilek.

Ekologické balení zásilek

Zbytečně veliké obaly z plastů a plastové výplně balíků zatěžují životní prostředí nadměrnou spotřebou surovin a následnou produkcí odpadu. Ekologické balení zásilek naproti tomu nabízí řadu benefitů, a to jak pro firmy, spotřebitele, tak i pro životní prostředí.

Jak balit zásilky ekologicky

Z hlediska dopadů na životní prostředí by měly být ideálně používány obaly, které lze materiálově opětovně využít. Takové obaly přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky, kde se materiály recyklují a snižuje se tak potřeba těžby nových surovin. To vede i k výraznému snížení množství odpadu končícího bez dalšího využití na skládkách. Redukují se emise skleníkových plynů a šetří se energie potřebná pro výrobu nových materiálů.

Nevyhazujte použité obaly – použijte je opakovaně

Posíláním zásilek v již použitých obalech můžete nejen výrazně snížit množství vzniklého odpadu, ale také výrazně ušetřit. Navíc tak vaši zákazníci poznají, že ekologie pro vaši firmu není pouze prázdnou floskulí, ale že to s ochranou životního prostředí myslíte skutečně vážně. Kromě opětovného využití použitých krabic, také výplně balíků mohou pocházet ze zbytkových materiálů a odpadu. Například je možné využít výplně ze skartovaných dokumentů nebo nadrcených krabic, které byly již příliš opotřebené a pro opětovné použití se nehodily.

Používejte obaly pouze z recyklovatelných materiálů

Ideální jsou obaly z papíru, protože jsou snadno recyklovatelné. Mohou být zpracovány do nové papírové hmoty a opětovně využity k výrobě nových obalů nebo jiných papírových produktů. Papírové obaly jsou také často lehčí než jejich plastové alternativy, což může snížit emise z dopravy. Volbou papírových obalů podporujeme udržitelnost a přispíváme k redukci odpadu.

Ekologický design

Při návrhu nových obalů je důležité zohlednit také principy tzv. ekodesignu. Ten klade důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. To například znamená, vyhýbat se používání kombinovaných obalů, které jsou složeny z více hůře oddělitelných vrstev, jako jsou sáčky od koření, instantních polévek a omáček. Tyto kombinované obaly jsou obtížně recyklovatelné, což zvyšuje množství odpadu, který končí bez dalšího materiálového využití. Místo toho by měly být preferovány jednodruhové materiály, které lze snadno recyklovat a opětovně využít. Implementací principů eko designu lze dosáhnout ekologičtějšího a udržitelnějšího obalového hospodářství, které podporuje ochranu životního prostředí.

Zákazníci stále více preferují firmy, které se chovají ekologicky

Stále více spotřebitelů se zajímá o ekologické produkty a služby a dává přednost firmám, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. Ekologické balení zásilek je skvělý způsob, jak ukázat zákazníkům, že vám na životním prostředí záleží. V očích zákazníků tak posílíte image vaší značky a představíte ji jako zodpovědnou ke svému okolí.Data, která zveřejnila společnost EKO-KOM, ukazují, že pro 80 % zákazníků je důležité nakupovat zboží, které je v recyklovatelných obalech. Šetrnost výrobků k životnímu prostředí by měli výrobci podle 84 % respondentů dokládat nezávislou certifikací. To naznačuje, že většina spotřebitelů klade velký důraz na ekologické aspekty obalů a preferuje výrobky, jejichž šetrnost k přírodě je ověřena třetí stranou. Pro výrobce to znamená nutnost zaměřit se na recyklovatelnost svých obalů a transparentně komunikovat ekologické vlastnosti svých produktů, aby uspokojili požadavky stále uvědomělejších zákazníků.