Chtěli byste ušetřit v domácnosti za energii? Vsaďte na fotovoltaiku

Začněte šetřit a přejděte na obnovitelnou energii! Fotovoltaika je klíčem k úspoře v domácnosti. Objevte výhody sluneční energie a zeleného přístupu k elektřině.

Fotovoltaické systémy představují revoluční způsob využití sluneční energie k produkci elektřiny. Díky svému ekologickému charakteru a schopnosti snižovat náklady na energii se stávají atraktivní volbou pro čím dál více domácnosti. Instalace solárních panelů umožňuje výrobu vlastní elektřiny, což znamená nižší účty za elektřinu.


Dotace pokrývají velkou část nákladů na instalaci fotovoltaických systémů. Domácnosti s fotovoltaickými systémy mají nižší závislost na tradičních zdrojích energie, což v dlouhodobém horizontu přináší ekonomické i ekologické výhody. Snižují také emise skleníkových plynů a přispívají k ochraně životního prostředí. Stáváte se tak součástí udržitelnějšího energetického systému a pomáháte snižovat negativní dopady na planetu.

Zdroj: shutterstock

Podívejte se na nejčastější otázky ohledně fotovoltaiky u Innogy: 

https://fotovoltaika.innogy.cz/caste-dotazy/faq-jak-usetrit-v-domacnosti-za-energie

Pro nainstalování rentabilní fotovoltaiky je důležité vše řádně naplánovat včetně pečlivého postupu. 

Podívejte se na náš checklist nejdůležitějších kroků, které vám pomohou při instalaci: 

Hodnocení energetických potřeb: Prvním krokem je posoudit spotřebu a využití elektřiny za kalendářní rok. Podle toho pak můžete odhadnout potřebnou kapacitu fotovoltaického systému.

Zhodnocení dostupné plochy a orientace střechy: Důležité je zjistit, jestli máte dostatek dostupné plochy pro instalaci panelů. Optimum je střecha směřující k jihu bez stínění většinu dne, ale i jiné orientace mohou být využitelné s nižší účinností.

Konzultace s odborníky: Kvalifikovaný technik vám pomůže s optimalizací rozmístění panelů a určení vhodné kapacity systému.

Finanční plánování: Zhodnoťte náklady na instalaci a porovnejte je s možnostmi financování a dotacemi. Někdy jsou k dispozici dotace nebo úvěry se sníženými úroky.

Seznamte se s regulačními požadavky: Před instalací je nezbytné seznámit se s místními předpisy a požadavky na instalaci fotovoltaických systémů. Dodržování těchto předpisů je klíčové pro bezproblémový provoz a získání potřebných povolení. Každý kraj nebo region obvykle poskytuje specifické informace o dostupných dotacích, úvěrech nebo programech podpory pro obnovitelné zdroje energie, včetně fotovoltaiky.

Kvalitní komponenty a dodavatele: Vyberte si spolehlivého dodavatele fotovoltaických systémů, aby byly použity kvalitní a certifikované solární panely a komponenty.

Fotovoltaika není pouze investicí do domácnosti, ale i do budoucnosti. Své domovy můžete vybavit šetrnými a výkonnými solárními panely, což přináší nejen úspory, ale svoji troškou přispíváte k udržitelnosti a ochraně planety. Investice do fotovoltaiky tak může být skvělým krokem směrem k ekonomické úspoře i odpovědnému životnímu stylu.